Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 1825 ข้อมูล

เห็นนมสู้ตาย

ในน้ำนมมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ที่จำเป็นต่อร่างกาย อีกทั้งยังมีสารอาหารบางชนิดอย่างเช่น น้ำตาล Lactose ที่หาไม่ได้จากอาหารประเภทอื่น แต่การดื่มนมนั้น ควรเลือกชนิดของนมให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรา เพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการบำรุงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้แข็งแรงให้มากที่สุด

ผักดิบ (ไม่) ดี

ถึงแม้ว่าการกินผักสดจะให้สารอาหารและวิตามินมากกว่า แต่ผักสดบางชนิดอาจมีสารพิษตามธรรมชาติ และเป็นอัตรายต่อร่างกายหากบริโภคมากเกินไป  อย่างเช่น ผักดี 6  ชนิด ที่ต้องกินสุก จึงจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะเมื่อนำมาปรุงสุกจะช่วยลดสารพิษตามธรรมชาติ ที่อาจจะขัดขวางระบบการทำงานของต่อมต่าง ๆ และการดูดซึมสารอาหารบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกาย 

คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ

ในช่วงที่โลกของเรากำลังประสบภาวะวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่และมีมาตรการต่าง ๆ ในการรักษาระยะห่างระหว่างกัน “มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ” คู่มือที่รวบรวมสาระความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปควรรู้ เพื่อให้มีความรู้เท่าทันสื่อและรับมือรูปแบบสื่อ และช่วงเวลาที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนเป็นหลัก รวมไปถึงกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อวางแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม

อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)

นิทานระบายสีเรื่อง อีเล้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานและอารมณ์ขันที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรคร้ายโควิด-19 และวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้กับน้อง ๆ เยาวชนและทุกคนในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการอ่านให้แก่น้อง ๆ เยาวชนให้รักการอ่าน นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและความรู้ไปกับการอ่านนิทานแล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลินกับการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสีอีกด้วย

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด 2 ภาษา (ไทย-ญี่ปุ่น)

นิทาน  2 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง อีเล้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด ที่มาพร้อมความสนุกและอารมณ์ขันที่สอดแทรกความรู้ให้กับน้อง ๆ เยาวชนและทุกคนในครอบครัวให้หันมาทำความรู้จักกับโรคร้ายโควิด-19 และวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ น้อง ๆ เยาวชน นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและความรู้ไปกับการอ่านนิทานแล้ว ยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้แก่เยาวชนในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด-19 อีกด้วย

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด

นิทานอีเล้งเค้งโค้ง โดยครูชีวัน วิสาสะ สร้างสรรค์ขึ้นในวาระพิเศษช่วงของการ 'อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ' เนื้อหาเป็นการอธิบายให้เด็กๆ ได้เข้าใจสถานการณ์และการปฏิบัติตัวช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างที่ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ได้เพลิดเพลินกับการระบายสี แต่งแต้มสีสันให้กับนิทานเรื่องนี้ได้ตามจินตนาการอีกด้วย

มาล้างมือกันเถอะ (ป้องกันโควิด19)

หนังสือนิทาน ชุดสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19 ที่เป็นทั้งคู่มือสอนการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชน เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนหันมาใส่ใจรักษาความสะอาดและเห็นความสำคัญของการล้างมือ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือไปในตัว