Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 2033 ข้อมูล

เพลง ตั๊กแตนต่อยมวย

เพลงตั๊กแตนต่อยมวย สร้างจินตนาการให้เด็กๆ กับตั๊กแตนที่มีลักษณะที่เรียกว่าต่อยมวย ปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวจากธรรมชาติ

เพลง ตะลุกตุ๊กแก

เพลงตะลุกตุ๊กแก เพลงสนุกสนาน นำเอาตุ๊กแกมาเดินเรื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์สอนเด็กให้รู้จักกับรถยนต์ประเภทต่างๆ เป็นการสร้างความคุ้นเคยไม่ให้เด็กกลัวตุ๊กแกด้วย

เพลง ต้อยติ่ง

เพลงต้อยติ่ง เพลงสอนการละเล่นของเด็กที่มีอุปกรณ์การเล่นคือเมล็ดดอกต้อยติ่งที่หาได้จากธรรมชาติ เมื่อนำมาแช่น้ำเมล็ดจะกระเด็น จะส่งเสียงให้เด็กๆ สนุกสนาน

เพลง ดีที่ได้ทำ

เพลงดีที่ได้ทำ ช่วยเสริมสร้างอุปนิสัยและพฤติกรรมให้เด็กๆ กล้าแสดงออก ขณะเดียวกันก็สอนให้เรียนรู้เมื่อทำผิดให้จดจำเป็นบทเรียน และพัฒนาการทำหน้าที่ของตนให้ดีต่อไป

เพลง ดอกไม้ยินดี

เพลงดอกไม้ยินดี เนื้อร้องสร้างความเบิกบาน ยินดีให้กับเด็กๆ ไปกับธรรมชาติของดอกไม้และหมู่แมลงต่างๆ

เพลง ดอกไม้กับเด็กดี

เพลงดอกไม้กับเด็กดี เนื้อร้องและทำนอง ช่วยเสริมสร้างอุปนิสัย และพฤติกรรมของเด็กให้เป็นเด็กดี ด้วยคำชื่นชม ดอกไม้รู้หนูเป็นเด็กดี

เพลง จั๊กจั่น

เพลงจั๊กจั่น บทเพลงน่ารักๆ นำ จั๊กจั่น มาสร้างแรงจูงใจให้เด็กไม่งอแงในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่ามาเป็นเสื้อผ้าใหม่ สร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับเด็ก

เพลง กล่อมน้อง

เพลงกล่อมน้อง เป็นเพลงกล่อมเด็กให้นอนหลับสนิท ขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรักความผูกพันของพี่น้องในครอบครัว

เพลง กบเหลาดินสอ

เพลงกบเหลาดินสอ สอนเด็กๆ ให้เรียนรู้ของความสัมพันธ์ของอุปกรณ์การเรียนศิลปะ และปลูกฝังความชื่นชอบศิลปะให้กับเด็กๆ

เพลง ไก่หัดขัน

เพลงไก่หัดขัน เปรียบเปรยถึงการที่พ่อไก่ที่สอนลูกไก่ขัน เช่นเดียวกับเด็กๆ ที่ต้องเชื่อฟังคำที่พ่อแม่สอน และทำตามหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด

เพลง ไก่ฟักไข่

เพลงไก่ฟักไข่ สอนเด็กๆ ให้มีการสำรวม เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนแม่ไก่ที่กำลังฟักไข่ เช่นเดียวกับไม่รบกวนคนอื่นๆ รอบตัวที่เขากำลังใช้สมาธิอยู่

เพลง แมลงเต่าทอง

เพลงแมลงเต่าทอง มีเนื้อหาให้รู้จักกับเต่าทอง แมลงชนิดหนึ่งที่น่ารัก สอนให้เด็กเรียนรู้ และรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว