Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 188 ข้อมูล

เรายังรักกันทุกวันจ้ะ

สื่อหนังสือภาพ 'เรายังรักกันทุกวันจ้ะ' โดยโครงการภูมิคุ้มใจและแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเป็นสื่อกลางให้ครอบครัวและเด็กๆ ได้เข้าใจถึงการสื่อสารภาษารักในรูปแบบต่างๆ ผ่านตัวละครครอบครัวหมีน้อยในนิทานเล่มนี้ โดยมีภาษารักแทนการกอดหรือหอมแก้มซึ่งไม่สามารถทำได้ในช่วงของการรักษาระยะห่างหรือ Social Distance ตัวอย่างเช่น การบอกรักด้วยคำพูด การบอกรักด้วยการดูแล เตรียมน้ำ เตรียมขนม หรือการบอกรักด้วยของขวัญแทนใจ ดังนั้น แม้ตัวจะห่างแต่หัวใจเรายังใกล้กันได้ผ่านภาษารักเหล่านี้

ผลของการใช้หนังสือนิทาน จ๊ะเอ๋ (ฉบับยาวี-ไทย) ที่มีต่อพัฒนาการของบุตรก่อนวัยเรียนและความสัมพันธ์ในครอบครัวตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้ทำการวิจัยสำรวจผลของการใช้นิทานเรื่อง 'จ๊ะเอ๋' กับกลุ่มตัวอย่างจากโครงการแม่รุ่นใหม่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยผลวิจัยพบว่าผลของนิทานทำให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น มีการเล่นจ๊ะเอ๋ การกอดและบอกรักเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันเด็กๆ ในช่วงปฐมวัยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านอารมณ์แจ่มใส มีความสุข มีสมาธิจ้องตาและมองหน้าคุณแม่ได้ดีมากย่ิงขึ้นอีกด้วย

อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 เป็นโรคระบาดที่มีความรุนแรง สร้างความหวาดกลัวให้กับทั่วโลก  ทว่าทุกคนสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ได้  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ วันนี้ “อานีสกับกอล์ฟ” จะมาบอกถึงวิธีการต่อสู้กับโควิด 19 เริ่มจากการใส่ใจสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่าง 2 เมตรขึ้นไป กินร้อนช้อนเรา  และที่สำคัญช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ  เพื่อส่วนร่วมดีที่สุด

อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)

นิทานระบายสีเรื่อง อีเล้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานและอารมณ์ขันที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรคร้ายโควิด-19 และวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้กับน้อง ๆ เยาวชนและทุกคนในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการอ่านให้แก่น้อง ๆ เยาวชนให้รักการอ่าน นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและความรู้ไปกับการอ่านนิทานแล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลินกับการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสีอีกด้วย

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด 2 ภาษา (ไทย-ญี่ปุ่น)

นิทาน  2 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง อีเล้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด ที่มาพร้อมความสนุกและอารมณ์ขันที่สอดแทรกความรู้ให้กับน้อง ๆ เยาวชนและทุกคนในครอบครัวให้หันมาทำความรู้จักกับโรคร้ายโควิด-19 และวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ น้อง ๆ เยาวชน นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและความรู้ไปกับการอ่านนิทานแล้ว ยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้แก่เยาวชนในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด-19 อีกด้วย

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด

นิทานอีเล้งเค้งโค้ง โดยครูชีวัน วิสาสะ สร้างสรรค์ขึ้นในวาระพิเศษช่วงของการ 'อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ' เนื้อหาเป็นการอธิบายให้เด็กๆ ได้เข้าใจสถานการณ์และการปฏิบัติตัวช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างที่ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ได้เพลิดเพลินกับการระบายสี แต่งแต้มสีสันให้กับนิทานเรื่องนี้ได้ตามจินตนาการอีกด้วย

มาล้างมือกันเถอะ (ป้องกันโควิด19)

หนังสือนิทาน ชุดสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19 ที่เป็นทั้งคู่มือสอนการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชน เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนหันมาใส่ใจรักษาความสะอาดและเห็นความสำคัญของการล้างมือ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือไปในตัว

นอนหลับสบายจัง

“การนอน” กิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับการดูแลเด็กเล็ก การนอนหลับอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ทำให้หลั่งฮอร์โมนเมลาโทนิน และฮอร์โมนการเจริญเติบโต ช่วยเรื่องการสร้างเซลล์ประสาท ทำให้พัฒนาการของสมองและการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

กอด

“กอด” สิ่งมหัศจรรย์ ที่สร้างความั่นคงทางอารมณ์ระหว่างกัน ช่วยเยียวยาความเจ็บปวด วิตกกังวล  สานสัมพันธ์แห่งความรัก  และเติมเต็มกำลังใจซึ่งกันระหว่าง  อ้อมกอดที่อบอุ่นของพ่อแม่กับลูก พี่กับน้อง ครูกับลูกศิษย์ และเพื่อนกับเพื่อน ทำให้โลกใบนี้ช่างน่าอยู่และสวยงาม

ความปลอดภัยทางน้ำ

นิทาน “ความปลอดภัยทางน้ำ”  เล่าถึงวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยทางน้ำ โดยเด็กทุกคนจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำให้แข็งแรง รู้ถึงวิธีการลอยตัวในน้ำเพื่อรอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  รวมทั้งเมื่อพบเพื่อนจมน้ำ ไม่ควรกระโดดลงน้ำไปช่วยเอง  ควร” ตะโกน- ขอความช่วยเหลือ , โยน – วัสดุหรือสิ่งของที่ลอยน้ำได้ให้คนจมน้ำเกาะลอยตัว, ยื่น – ยื่นวัสดุที่ยาวลงน้ำให้จับเพื่อดึงคนจมน้ำเข้าหาฝั่งอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังนำเสนอการดูแลตนเองและทรัพย์สินเมื่อเกิกดเหตุน้ำท่วมหรืออุทกภัยอีกด้วย