Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 29 ข้อมูล

3 ดีสร้างสุข ตอน ภูมิดีมีสุข

คลิปแอนิเมชั่น ชุด 3 ดีสร้างสุข ตอน ภูมิดีมีสุข ทุกวันนี้เด็กๆ จะเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่ง จำเป็นที่ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและผู้ใหญ่ใกล้ชิด จะต้องสร้างภูมิดีให้กับเด็กๆ ซึ่งคำว่าภูมิดีนี้ ไม่ได้หมายความเพียงแค่ภูมิปัญญาทางความรู้ แต่หมายถึงภูมิความรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม เท่าทันตนเอง เด็กที่มีภูมิที่ดี จะช่วยคุ้มครองป้องกันให้เขาเติบโต ดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3 ดีสร้างสุข ตอน พื้นที่นี้ดีจัง

คลิปแอนิเมชั่น ตอน พื้นที่นี้ดีจัง เด็กๆ ต้องการพื้นที่ในการเติบโต พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมดุล ผู้ใหญ่จำเป็นต้องเปิดพื้นที่ให้เด็ก ให้เขาได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัย อิสระ สร้างสรรค์ พื้นที่ดีเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ พื้นที่ดีจะเกิดขึ้นได้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

3 ดีสร้างสุข ตอน สื่อดีสร้างได้

คลิปแอนิเมชั่นชุด 3 ดีสร้างสุข ตอน สื่อดีสร้างได้ ว่าด้วยเรื่องของสื่อที่แวดล้อมเด็กๆ ของเรา ทุกวันนี้ 'สื่อ' อาจไม่ได้มีความหมายแค่สื่อที่เราคุ้นเคยอย่างทีวี หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เท่านั้น แต่สื่อยังหมายถึงทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเด็กๆ ที่สามารถนำมาเป็นสื่อดี สื่อสร้างสรรค์ให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ทั้งหมด สื่อดีสร้างได้ด้วยฝีมือคุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเด็กๆ ทุกคน

3 ดีสร้างสุข ตอน ปฐมวัยสร้างสุข

คลิปแอนนิเมชั่นชุด 3 ดีสร้างสุข ตอน ปฐมวัยสร้างสุข เนื้อหาเจาะลึกถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีความสุขด้วยหลักการ 3 ดี ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี หากคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูเข้าใจถึงความหมายของ 3 ดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยทำให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีสุขภาวะครบทุกมิติ ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา

6 เทคนิคอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

สำหรับเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กที่ยังอ่านไม่ได้ การอ่านให้ฟังเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยผูกใจให้เด็ก ๆ มีความสุขและเกิดทัศนคติที่ดีกับหนังสือและการอ่าน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็ก ๆ ควรจะให้ความสำคัญและเรียนรู้เทคนิคดี ๆ ที่จะอ่านหนังสือให้เด็ก ๆ ฟัง อินโฟกราฟิกนี้รวบรวมเทคนิคง่าย ๆ ในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย

เทคนิคจูงใจให้เด็กเริ่มอ่าน

เมื่อการอ่านคือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ เราจึงควรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เด็ก ๆ ตั้งแต่ยังเป็นเจ้าตัวน้อย วิธีที่จะทำให้เด็ก ๆ เริ่มเปิดหนังสือเพื่อ 'อ่าน' ด้วยความสุขและความรักนั้นจะต้องทำอย่างไร ดูเทคนิคจากอินโฟกราฟิกนี้ได้เลย 

เด็กได้อะไรจากการฟังนิทาน

'นิทาน' เล่มบาง ๆ เรื่องสั้น ๆ ในความรู้สึกของผู้ใหญ่ แต่เชื่อไหมว่า หน้ากระดาษไม่กี่แผ่นนั้น มีความหมายมากนักต่อพัฒนาการของลูกน้อย เด็ก ๆ ได้อะไรจากการฟังนิทานบ้าง อินโฟกราฟิกนี้รวบรวมคำตอบมาให้ไว้ในที่เดียว

7 วิธีปลูกฝังให้เจ้าตัวเล็กให้รักการอ่าน

การจะปลูกฝังเด็กให้เป็นรักการอ่านไม่ใช่เรื่องยาก อินโฟกราฟิกนี้ รวบรวม 7 เคล็ดลับง่าย ๆ ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้ลูกน้อยรักการอ่าน กุญแจสำคัญแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในชีวิต

10 สิ่งที่เด็กควรทำนอกบ้านก่อนอายุ 10 ขวบ

กิจกรรมนอกบ้านเป็นกิจกรรมสุดโปรดสำหรับเด็ก ๆ แต่บางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยมีไอเดียว่าจะให้เด็ก ๆ เล่นอะไร อินโฟกราฟิกนี้จะช่วยแนะนำ 10 กิจกรรมนอกบ้านสำหรับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้เด็ก ๆ ให้เกิดทั้ง 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี 

พลเมืองเท่าทันสื่อ ต้องมี MIDL

เมื่อพูดถึงสื่อ ยุคนี้ไม่จำกัดแค่สื่อเดิมอย่าง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ แต่ยังมีสื่อออนไลน์ ที่นับวันจะมีรูปแบบแปลกใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของสื่อหลอมรวม คุณพ่อคุณแม่จำต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้ทัน เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่อง รวมถึงช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สื่อในยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างเท่าทันอีกด้วย

เคล็ดลับเลือกของเล่นชิ้นแรกให้ลูก

เด็กเล็ก ๆ เรียนรู้จากการเล่น ดังนั้น การเลือกของเล่นให้เด็กในช่วงปฐมวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ มาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการเลือกของเล่นชิ้นแรกให้ลูกน้อย เพื่อให้ลูกได้ทั้งความสนุก ได้เรียนรู้จากของเล่นอย่างปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุด  

4 ขั้นตอนพาลูกเรียนรู้ จากพื้นที่ชุมชน

พื้นที่ชุมชนเป็นอีก 1 พื้นที่ดีและพื้นที่สร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ลองพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้จากชุมชน ด้วยเทคนิควิธีการ 4 ข้อนี้ ได้ทั้งความสนุก ความคิดและความรู้ไปพร้อม ๆ กัน