Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 1250 ข้อมูล

รายงานสุขภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะคนไทยในโลกโซเชียล

รายงานสุขภาพคนไทย 2562 จัดทำโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเรื่องพิเศษประจำฉบับได้แก่ “สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล ส่วนอื่น ๆ ได้แก่ ส่วน 12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง ประกอบด้วย ประชากรข้ามชาติในไทย, ประชากรไทยในต่างแดน, ผู้ต้องขัง พนักงานบริการทางเพศ และผู้ใช้สารเสพติด, กลุ่มเพศวิถีนอกขนบ, คนจนและผู้มีรายได้น้อย, ครอบครัวเปราะบาง, กลุ่มเปราะบางจากปัญหาสุขภาพจิต, เด็กเปราะบาง, วัยรุ่น, และ ผู้สูงอายุ

เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล

หนังสือเรื่อง “เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล” เป็นการเรียบเรียงมุมมอง แนวคิดและข้อเสนอของกลุ่มคนที่เห็นว่า ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้กับประชาชน ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างพลังจาก “ผู้ใช้เน็ต” สู่การเป็น “พลเมือง” ที่มีอำนาจในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง

365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข

คู่มือรวบรวมกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย ให้คุณครูอนุบาลและผู้ดูแลเด็กสามารถนำไปประยุกต์สร้างกิจกรรมได้หลากหลาย ภายในเล่มแบ่งหมวดหมู่กิจกรรมและสื่อที่เหมาะกับการพัฒนาร่างกาย สังคม การอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และพิเศษด้วย 9 กิจกรรมตามรอยพ่อ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 บูรณาการไปกับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้อย่างสนุกและลงตัว

รู้เท่าทันสื่อไอซีที (ฉบับสมบูรณ์)

เด็ก ๆ อยู่ในโลกของการสื่อสารออนไลน์ นอกจากการเป็นผู้รับสารแล้ว วันนี้เด็ก ๆ เองก็ยังเป็นผู้ส่งสารอีกด้วย ดังนั้นทักษะจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ก็คือทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หนังสือรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ฉบับสมบูรณ์) นี้ มีเนื้อหาเน้นไปที่การสร้างทักษะเท่าทันสื่อไอซีทีให้กับเด็กอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การทำความรู้จักคำว่าการรู้เท่าทันสื่อ ผลของสื่อไอซีทั้งเกม โทรศัพท์มือถือที่มีต่อเด็ก สุดท้ายยังมีตัวอย่าวกิจกรรมและเกมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างเพลิดเพลินให้คุณครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อีกด้วย

จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก คู่มือจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก

เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็กในทุกขั้นตอน ตั้งแต่แนวคิด องค์ประกอบ และกระบวนการผลิต ตลอดไปจนถึงการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กที่สร้างสรรค์ เข้าถึง เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับเด็กอย่างแท้จริง 

หนังสือภาพ "ตัวเลขเป็นอะไร" ครูชีวัน วิสาสะ

ตัวเลขเป็นอะไร คือหนังสือภาพเสริมศักยภาพการเรียนรู้และความเข้าใจรูปลักษณ์ของตัวเล็กอารบิคสำหรับเด็กๆ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการเชื่อมโยงตัวเลขกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปซื้อขนม" เด็กหญิง

ไปซื้อขนม ฉบับเด็กหญิง เรื่องเล่าทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมและสอนทักษะสังคมที่เหมาะสมในสถานการณ์ไปซื้อขนม หรือสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ให้เด็กสามารถปฏิบัติไ้ด้ถูกต้อง

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปว่ายน้ำ" เด็กหญิง

ไปว่ายน้ำ ฉบับเด็กหญิง นิทานเรื่องเล่าทางสังคม ที่สอนและแนะนำพฤติกรรมการไปว่ายน้ำให้กับเด็กออทิสติก ทั้งการเตรียมสิ่งของ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่สระว่ายน้ำ การเชื่อฟังตามที่คุณครูแนะนำ การรู้จักรักษาความสะอาดหลังการว่ายน้ำ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปว่ายน้ำ" เด็กชาย

ไปว่ายน้ำ ฉบับเด็กชาย นิทานเรื่องเล่าทางสังคม ที่สอนและแนะนำพฤติกรรมการไปว่ายน้ำให้กับเด็กออทิสติก ทั้งการเตรียมสิ่งของ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่สระว่ายน้ำ การเชื่อฟังตามที่คุณครูแนะนำ การรู้จักรักษาความสะอาดหลังการว่ายน้ำ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ตัดเล็บกันเถอะ" เด็กหญิง

ตัดเล็บกันเถอะ ฉบับเด็กหญิง เป็นนิทานเรื่องเล่าทางสังคม (Social Story) ที่สอนสุขลักษณะนิสัยให้กับเด็กออทิสติก ดูแลตัวเองด้วยการตัดเล็บให้สะอาด เรียบร้อย

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก หนูแปรงฟันทุกวัน Brush Girl Small

หนูแปรงฟันทุกวัน เป็นนิทานเรื่องเล่าทางสังคม ( Social Story) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก สามารถดูแลตนเองได้ ด้วยการนำเสนอด้านภาษาและรูปภาพที่แสดงพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกวิธี

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ทิ้งขยะที่ไหน" Bin Boy Small

ทิ้งขยะที่ไหน เป็นนิทานเรื่องเล่าทางสังคม ( Social Story) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเด็กออทิสติก สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ของสังคม อยู่โรงเรียนต้องช่วยกันดูแลความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง