Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "unc" พบ 152 ข้อมูล

เสพ มี สติ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 คุณจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าข่าวสารข้อมูลที่คุณติดตามในช่องทาง Social Media คือเรื่องจริง  เสพสื่ออย่างมีสติ  จะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อข่าวลวง

check ก่อน Share โดย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การโพสต์ภาพในวัยเด็กทาง Social Media  คุณว่าเหมาะสมหรือไม่ ? พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ควรคิดก่อนโพสต์และแชร์  เพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน

คิด Young โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความสนุกบนโลกออนไลน์ สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นหรือไม่ ? การสื่อสารและโพสต์ แชร์ เรื่องราว และรูปภาพต่าง ๆ ควรเคารพสิทธิของผู้อื่น มิใช่นำ Social Media มาเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งผู้อื่น

ชุมชนรับน้ำ จังหวัดอุทัยธานี โดย จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชุมชนรับน้ำ (เกาะเทโพ) จังหวัดอุทัยธานี เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี แต่คนทั่วไปในสังคมกลับไม่รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนดังกล่าว กลุ่มจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนปัญหาดังกล่าวให้คนทั่วไปได้รับรู้ ซึ่งอาจนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้

Ignore โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญหาการเพิกเฉยต่อการค้าประเวณีเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในสังคมไทย ไม่เว้นแม้แต่ในสถาบันการศึกษา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และทัศนคติของคนในสังคม ทางกลุ่มจึงต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสื่อสารกับชุมชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้

ลำพยาสร้างสรรค์ทางม้าลาย โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน้าโรงเรียนบ้านลำพยา จังหวัดนครปฐม เป็นเส้นทางลัดออกไปทางราชบุรี จึงมีรถขับผ่านไปมาด้วยความเร็วอยู่บ่อยครั้ง ทางกลุ่มจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้

ลำพู รำลึก โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ตามตรอกซอกซอยในชุมชนบางลำพูให้สวยงาม เพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5 Senses สัมผัสบางกระเจ้า โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวในบางกระเจ้าโดยใช้การออกแบบแอพพลิเคชั่นผสมผสานกับการออกแบบจุดสัมผัสท้องถิ่นด้วยการใช้หลักการสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย)

INFLUFAILURE โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การใช้สื่อ social media อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการเลือกรับสื่อภายใน social media อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น(นักเรียน-นักศึกษา) ในการเสพสื่อจากสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน INFLUFAILURE คือเป็นผู้นำทางความคิดที่ล้มเหลว

เพจไฟเหลือง โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถอดบทเรียนการทำงานกลุ่ม เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน ต่อ เพจไฟเหลือง สะท้อนความเข้าใจและลดความขัดแย้งด้านความคิดที่เห็นต่าง

แชร์ร้าว โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Cyber Bully คืออะไร ? การกลั่นแกล้งทางสังคมออนไลน์ บ้างว่าทำเพราะสนิท ทำเพราะสนุก ทำเพราะเพื่อนไม่ว่า เพื่อนคงชินแล้ว หากเราเป็นผู้แชร์อาจไม่รู้สึก แต่ถ้าเราเป็นเหยื่อของการแชร์นี้จะรู้สึกอย่างไร ?