Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "oneness" พบ 17 ข้อมูล

โควิดกับการตื่นรู้

ก่อนหน้านี้ เราใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขบนบทบาทวิถีแห่งความเร่งรีบ แต่โลกก็ต้องหยุดชะงักลง เพราะเกิดปรากฏการที่ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยผู้คนสวมใส่หน้ากากอนามัย ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ผู้คนต่างล้มตายกันราวกับใบไม้ร่วง โควิดกับการตื่นรู้ บทความสร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ ด้วยข้อคิดจากธรรมะ ที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดตนเองและยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกล้วนแล้วไม่อาจหนีพ้นกฏเกณฑ์ความจริงของธรรมชาติไปได้

3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล

บทสนทนาตอบข้อสงสัยของทางโลกด้วยทางธรรมระหว่าง ธนญชัย ศรศรีวิชัย หรือ ต่อ ฟีโนมีน่า ผู้กำกับหนังชื่อดัง กับพระไพศาล วิสาโล เพื่อส่งต่อข้อคิดดีๆ ให้แก่สังคมไทยในวันที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของสถานการณ์อันวิกฤตที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง เรื่องโอกาสในการเรียนรู้..การยอมรับความจริง โอกาสในการเรียนรู้การมีสติและโอกาสแสดงความเอื้อเฟื้อ..ให้แก่กันและกัน เพื่อให้เราดำรงชีวิตในช่วงวิกฤติของโรคระบาดได้อย่างเท่าทันและมีความตระหนักรู้

ร่วมสร้าง ชุมชนแห่งความตื่นรู้ ขับเคลื่อนสังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเราต่างดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่นำมาซึ่งความขัดแย้ง ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจที่อาจทำให้หลายคนตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะผ่านมันไปได้อย่างไร? โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน โดยมูลนิธิสหธรรมมิกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความตื่นรู้ให้ผลิบานขึ้นในสังคม เชื่อมผู้คนให้เกิดขึ้นเป็นชุมชนเล็กๆ ที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างการเติบโตทางจิตวิญญาณ เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ 

บทสนทนาเปลี่ยนโลก เปลี่ยนเรา

บทความสนทนาของเช้าธรรมดาๆ วันหนึ่งที่กระตุกให้ผู้คนตื่นรู้ ของคุณนันท์ วิทยดำรง โปรดิวเซอร์ระดับตำนานแห่งวงการทีวีไทย นักเขียน นักแปลหนังสือด้านจิตวิญญาณและหนึ่งในผู้ชำนาญการด้านการมองความงามของชีวิต กับประสบการณ์ ตัวตนในอดีต จิ๊กซอว์ต่อชีวิต ไปสู่วิถีแห่งการตื่นรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจในชีวิตในระดับจิต เมื่อความตระหนักรู้เกิด “ความหยั่งรู้” จะเกิดตามมา ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดมิติการมองโลกที่เปลี่ยนไป พาให้เราก้าวพ้นจากความคิดที่ยึดมั่นถือมั่น เพื่อกลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเรา

ก๊อต จิรายุ ชวนเปิดประสบการณ์ หัวใจตื่นรู้ ชมสารคดีค้นหาความหมายแท้จริงของชีวิต

ก๊อต จิรายุ นักแสดงมากฝีมือ กับบทความแบ่งปันประสบการณ์การตื่นรู้ร่วมในโครงการ We Oneness หรือโครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ภายใต้กิจกรรมการเปิดตัวสารคดี “หัวใจตื่นรู้” กับมุมมองการเล่าถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ ก๊อต หันมาสนใจเรื่องการตื่นรู้ ความหมายของความสุขและความทุกข์ที่แท้จริง อะไรที่ทำให้เรามีความสุขที่ปราณีตมากขึ้น รวมถึงการได้ค้นพบคุณค่าในตัวตนและเข้าใจพลังภายในของเราที่มีทั้งพลังสร้างสรรค์และพลังทำลายล้าง

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเลขาธิการมูลนิธิสหธรรมมิกชน บทสนทนามุมมองเส้นทางการ ”ตื่นรู้” การมี ”สติ” มี “ความรู้สึกตัว” ตื่นเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมดาที่เรียบง่ายที่สุด ตื่นเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่กับปัจจุบัน มีความรักและพลังบวกที่สามารถมอบให้กับคนรอบข้างได้อย่างจริงใจ แม้ดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่แก่นแท้แล้ว คือสิ่งที่งดงามและทรงพลังที่สุด

A2O - บอร์ดเกม Awake to Oneness (V.1)

บอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้เกมแรกของไทย A2O – Awake To Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่พิเศษให้คุณได้โอกาสเรียนรู้และสำรวจทบทวนการเดินทางภายใน ผ่านความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์จริง ได้ร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน ความเข้าใจเรื่องการตื่นรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม

Dance to Oneness - โซโนโกะ พราว

โซโนโกะ พราว  ลูกครึ่งญี่ปุ่น จีน และไทย หญิงสาวที่ใช้ศิลปะการเต้น เป็นหนทางไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งนำไปสู่การยกระดับจิตสำนึก จนถึงการตระหนักรู้ถึงความจริงของชีวิต ปัจจุบันเธอทำงานศิลปะการแสดง เป็นครูสอนการแสดง และวิทยากรด้านการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตโดยใช้ศาสตร์ละคร การเต้นรำ และการภาวนา จนถึงวันนี้ เธอพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ตื่นรู้ที่อาจทำให้คุณประหลาดใจ และรู้สึกคล้ายกำลังได้ชมศิลปะการแสดงอันเป็นผลงานชิ้นเอกของเธอ

Life Design for Oneness - พงศธร ละเอียดอ่อน

คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้มีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารแบรนด์ ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ  ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการสนทนากับโครงกร We Oneness มองว่าการออกแบบสามารถนำมาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตให้มีความสมดุลทั้งกาย  ใจ และจิตวิญญาณ การออกแบบชีวิตที่ดี สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเมื่อคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะมาช่วยกันออกแบบสังคมที่มีสุขภาวะทางปัญญาที่ดีต่อไป

สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง วิทยาศาสตร์ โดยนายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

“ผมมองว่าการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไร แต่เป็นมุมมองชีวิต เป็นเรื่องของตัวเราเอง เป็นศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ ที่ทุกคนจำเป็นต้องมี” "มนุษย์มีศักยภาพที่จะตื่นรู้ เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่ แค่ร่างกาย การตื่นรู้ในมุมของผมจึงไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (Extra Ability) แต่เป็นความต้องการพื้นฐานที่สุด (Minimal Requirement) ในการเป็นมนุษย์” (ส่วนหนึ่งจากหนังสือ "ONE หนึ่งเดียวกัน") - หมอปอง -

สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง ปรัชญา โดย ดร เมธา หริมเทพาธิป

เมื่อผู้ตื่นรู้สามารถรวมใจกันให้เป็น Oneness ย่อมสามารถสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมร่วมกันได้ด้วย ความรักความเข้าใจ ความงามในจิตใจ และความรักในเพื่อนมนุษย์ตามความเป็นจริง สิ่งที่ทำได้เลยก็คือ ความเข้าใจ การยอมรับ และอภัยตนเองจากนั้นก็มองให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ‘การเชื่อมต่อ” (Connect) ด้วยอำนาจและผลประโยชน์ แท้จริงแล้วเป็น ‘การปฏิเสธการเชื่อมต่อ’ (Disconnect) การเชื่อมต่อให้ลึกถึงระดับความรู้สึกทางจิตใจนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเข้าถึงความจริง ความงาม ความรักในตัวมนุษย์ เข้าใจตนเอง เห็นใจเห็นผู้อื่น เชื่อมโยงด้วยความรักความเข้าใจกับเพื่อนมนุษย์ . - ดร.เมธา หริมเทพาธิป ที่มา : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ "ONE หนึ่งเดียวกัน"

สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง จิตวิญญาณ โดย คุณจุรี พิพัฒนรังคะ ครูบี

ตระหนักถึงความจริงว่าไม่มีสิ่งใดในโลก ที่ไม่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสิ่งอื่น มีความรักให้ทุกชีวิตโดยไม่แบ่งแยก ตระหนักถึงที่ว่างอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต แผ่กว้างไพศาลข้างในตัวคุณ ยอมรับความแตกต่างมากขึ้น ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหา พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น เห็นว่าทุกข์ของผู้อื่นคือทุกข์ของเรา เห็นตัวเราและสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกออกจากกัน เข้าใจความรักที่แท้จริง ความรักที่ไปพ้นขั้วบวกและลบ ไม่มีพวกเรา-พวกเขา ไม่มีฉัน-ไม่มีเธอ มีแต่ความเป็นดั่งกันและกัน ที่มา : ข้อความส่วนหนึ่งจากบอร์ดเกม "Path to Oneness - ทางสู่หนึ่งเดียวกัน"