Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "แผนที่ทำดี" พบ 12 ข้อมูล

จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย

หนังสือ 'จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย' เป็นหนังสือโดยโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผู้นำจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับพัฒนาการจิตอาสาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ความเป็นมาของงานอาสาสมัครในประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำงานจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบ ให้มองเห็นเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ และส่วนสุดท้ายคือแผนที่ความดี รวบรวมสถานที่ที่เปิดรับอาสาสมัคร โดยแบ่งข้อมูลเป็นภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย มีชื่อองค์กร ประเด็นการทำงานขององค์กร สถานที่ติดต่อ และลักษณะงานอาสาสมัครที่ต้องการ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจได้สามารถเลือกงานอาสาที่ตรงใจและเหมาะสมกับทักษะที่มีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ทำดี ทำได้ทุกวัน

สื่อภาพโปสเตอร์ผลงานสื่อสร้างสรรค์โดยทีม Greentea จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทสื่อโปสเตอร์ จากโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ 'จิตอาสาพลังแผ่นดิน:ทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้' ตัวชิ้นงานนำเสนอแนวคิดว่าการทำดีนั้นสามารถทำได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอ ผ่านสัญลักษณ์กิจกรรมต่าง ๆ บนปฏิทิน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ กวาดขยะ แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่เป็นความดีใกล้ตัวที่เราสามารถช่วยกันทำได้ทุกวัน  

เป็นฮีโร่ได้ แค่ทำดี

สื่อภาพโปสเตอร์ชิ้นนี้ เป็นผลงานของนางสาวประภัสสร ขันปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จ.ปทุมธานี ได้รับรางวัลที่ 2 จากโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์โครงการ 'จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ทุกวัน เร่ิมต้นวันนี้' สะท้อนแนวคิดว่าเราทุกคนต่างเป็นฮีโร่ได้ด้วยการทำความดีที่เริ่มต้นง่าย ๆ ใกล้ตัว

ใจดีสู้สื่อ ทำดีทำไมต้องโฆษณา 1June13

ใจดีสู้สื่อ ตอน ทำดีทำไมต้องโฆษณา พาคนดูไปรู้เท่าทันกลยุทธ์ประกาศการทำดีของผลิตภัณฑ์ผ่านสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาแฝงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าหรือองค์กรของผู้ผลิต โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อ ความรู้สึกดีต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อจุดประสงค์คือการขายสินค้าของตัวเองให้กับผู้บริโภค 

แชร์ได้ แชร์ดี

สื่อโปสเตอร์ผลงานของนายศุภกร บัวลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จ.ปทุมธานี ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทสื่อโปสเตอร์ จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์โครงการ 'จิตอาสาพลังแผ่นดิน:ทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้' ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิดสะท้อนอีกแง่มุมหนึ่งของพลังของการแชร์เรื่องราวในโลกออนไลน์ จากความดีเล็ก ๆ ในตัวเรา เมื่อได้แบ่งปันออกไป ก็อาจจะกลายเป็นพลังที่ใหญ่ขึ้น นำไปช่วยชีวิตคนอื่นได้ เหมือนถุงเลือดในภาพ ที่สามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้ต่อไป เปรียบได้เหมือนกับ พลังความดีที่พวกเราแบ่งปันมารวมกัน ความจริงก็ไม่ได้หายไปไหนไกล ท้ายสุด มันก็ย้อนกลับมาหาตัวเรา เป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยนั่นเอง

พระอิน...เทอร์เน็ต ตอน ดี...ออนไลน์

พระอิน...เทอร์เน็ต ตอน ดี...ออนไลน์ พูดถึงเรื่องราวของการใช้อินเตอร์เน็ตในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคของ บริจาคเงิน หรือเป็นจิตอาสา แต่การทำดีออนไลน์ก็จำเป็นต้องรู้เท่าทัน เช็คข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง การทำดีจะได้เป็นประโยชน์จริง ๆ ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ

Dancing to the Moon

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dancing to the Moon เป็นผลงานของน้องเยาวชนทีม Trive ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้นจากโครงการ 'จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดีทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้' เนื้อหาของหนังสั้นเรื่องนี้สะท้อนแนวคิดถึงคำว่าจิตอาสาว่ามีความหมายกว้างและใกล้ตัวมากกว่าที่เราเคยคิด แค่ทำสิ่งที่เราชอบ แต่มีความหมายกับใครบางคน ก็เป็นหนึ่งในงานจิตอาสาเช่นเดียวกัน โดยถ่ายทอดแนวคิดผ่านเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจ เมื่อชีวิตไม่อาจเดินตามฝันใช้การเต้นเพื่อการประกวดคว้ารางวัลที่ฝันใฝ่ แต่ในอีกด้าน เขากลับเดินไปพบความหมายจากการเต้นครั้งใหม่ ที่ทุกจังหวะคือการต่อเติมความฝันและความสุขให้ใครอีกคนหนึ่ง และสุดท้าย สิ่งที่เขาได้รับก็ยิ่งใหญ่และงดงามกว่าที่รางวัลใด ๆ จะให้ได้  

สมุดบันทึกความดีของจ่อย

ภาพยนตร์สั้นเรื่องสมุดบันทึกความดีของจ่อย เป็นผลงานของน้อง ๆ เยาวชนทีม MAB48 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้นจากโครงการ 'จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้' โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งคำถามถึงความหมายของความดีผ่านเหตุการณ์ของตัวละครหลักคือ ด.ช.จ่อย ที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูให้ต้องทำสมุดบันทึกความดี แต่ด้วยชีวิตประจำวันที่จ่อยต้องช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวทุกวัน ไปโรงเรียนสาย ทำการบ้านสมุดบันทึกความดีไม่ทัน จ่อยจึงถูกสถานการณ์บีบคั้นว่าจะไม่ได้เลื่อนชั้น ในขณะที่เพื่อน ๆ ที่ทำความดีในโรงเรียนหรือแม้แต่เขียนบันทึกความดีขึ้นมาด้วยตัวเองกลับผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างสบาย ๆ หนังตั้งคำถามให้คนดูช่วยกันขบคิดว่า สิ่งใดมีความหมายถึงการทำความดีที่แท้จริง? 

Small man

ผลงานภาพยนตร์สั้น Small man นี้เป็นผลงานของเยาวชนทีม Matchstick Production จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้นโครงการ 'จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้' ภาพยนตร์เรื่องนี้หยิบเอาความฝันของเด็กผู้ชายเกือบทุกคนบนโลก ที่ครั้งหนึ่งต้องเคยฝันอยากเป็น Superhero ผ่านการเดินเรื่องโดยตัวละครหลัก 'ด.ช.เล็ก' ที่เชื่อมั่นว่าตัวเขาเองมีพลังดั่ง Superhero และด้วยความเชื่อนี้เอง ได้พาให้เล็กต้องไปพบเจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท้าทายและสั่นคลอนความเชื่อมั่นในพลังของตัวเองจนเกือบถอดใจ แต่แล้วท้ายสุด เล็กก็ได้คำตอบให้กับตัวเองว่า แท้จริงแล้วพลังเล็ก ๆ ของเขานั้นมีคุณค่าและมีความหมายอย่างไร

จุลสารศิลป์สร้างสุขฉบับที่ 36 เดือนมกราคม 2561

จุลสารศิลป์สร้างสุขฉบับต้อนรับปีใหม่และวันสำคัญของเด็ก ๆ และเยาวชนนั่นคือ วันเด็กแห่งชาติ เนื้อหาในเล่มอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวพลังของเด็ก ๆ และเยาวชนนักสร้างสรรค์สื่อ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายหน้ากากเปลือยแผนเยาวชนที่นำละครมาเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์สื่อให้กับเด็ก ๆ รู้จักกับโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จิตอาสาพลังแผ่นดิน 'ทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้' กับคนตัวเล็ก ๆ ที่ตั้งใจทำความดีเพื่อถวายแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้วยังมีผลงานน่ารัก ๆ ของเด็กและเยาวชนในโครงการหนองโพ KiD ดี-วิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองสามดี สานสุขภาวะชุมชนที่นำสื่อมาถ่ายทอดการทำสบู่จากนมวัวให้กับคนทั่วไปได้รู้จัก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีอัพเดทกิจกรรมเด็ด ๆ ของน้อง ๆ อีกหลายเครือข่าย ไปติดตามกันเลย