Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "สุขภาวะทางปัญญา" พบ 26 ข้อมูล

ประชา หุตานุวัตร : เราต้องช่วยกันเรียน ไม่ใช่แข่งกันเรียน

‘ประชา หุตานุวัตร’ กระบวนกรรุ่นใหญ่ ผู้บุกเบิกกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าถึงชีวิตจิตใจในแวดวงการศึกษาทางเลือก และผู้จัดทำหลักสูตร Awakening Leadership Training Program

มนุษย์ครู ในวันที่การศึกษาไม่เอื้อต่อการสร้างความเป็นมนุษย์

'มนุษย์ครู' ในวันที่การศึกษาไม่เอื้อต่อการสร้างความเป็นมนุษย์ชวนครูสำรวจความเป็นมนุษย์ในตัวเอง ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มีพลัง ส่งต่อไปยังห้องเรียนจากวงแลกเปลี่ยน “รวมพลคนกล้าสอน สู่การเรียนรู้มีชีวิต” เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2561

ณรงค์ กาญจนะ : เปลี่ยนครูสายแข็งด้วยการฟัง เปลี่ยนเกลียดชังเป็นความรัก

ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บอกว่าเขาเป็นครูสายแข็งที่ใช้ปรารถนาดีที่อยากให้เด็กได้ดีผ่านวิธีการบังคับ มันทำให้ลูกศิษย์โกรธและเกลียด แต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนห้องเรียนที่เคร่งเครียดให้สนุกสนานได้เพียงแค่รู้จักการฟังอย่างเข้าใจ