Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "สิ่งแวดล้อม" พบ 46 ข้อมูล

เปิดโลกอาสา : FEED Thailand

"งานสิ่งแวดล้อมมันมีหลายมิติมากเลย แต่สิ่งแวดล้อมที่ผจับอยู่เนี่ย มันเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นศิลปะ ให้ข้อมูลที่เป็นการสื่อความหมาย เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ แล้วพอเราทำแล้ว คนที่เรียนกับเรา เรารู้สึกว่าเขาสัมผัสได้ เขามีความสุขในการเรียน เราก็มีความสุขในการสอน" ธีรยุทธ ลออพันธ์พล (FEED Thailand) FEED Thailand หรือ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของ WWF ที่แยกออกมาให้ความใส่ใจกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่จะให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ และได้สัมผัสอย่างเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง แม้ว่าจะพบกับความท้าทายหลายประการ แต่ทีมงาน FEED ทั้ง 20 ชีวิต ก็ยังคงยืนหยัดในความเชื่อและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากตนเอง เดินหน้าต่อไปเพื่อสื่อสารสิ่งดีๆ จากธรรมชาติให้กับเยาวชน และจัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้สัมผัสธรรมชาติได้จริง พร้อมเปิดรับอาสาที่ใส่ใจโลกมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน โทรศัพท์: 02-942-7687, 02-942-7697 โทรสาร: 02-942-7687, 02-942-7697 ต่อ 18 email: admin@feedthailand.org website: www.feedthailand.org

หนูน้อยไปดอยสุเทพ

หนังสือเรื่อง หนูน้อยไปดอยสุเทพ เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กวัย 3-4 ขวบ  ที่ผู้ใหญ่ควรอ่านให้เด็กฟัง เด็กจะเรียนรู้ถึงคำศัพท์ต่าง ๆ ที่มีสำเนียงเสียงอันไพเราะกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกทั้งยังสะท้อนภาพที่สวยงามของดอยสุเทพ ดอยอันมีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาลำเนาไพร เป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวมากมาย

ป่าดอยบ้านของเรา

หนังสือ ป่า ดอย บ้านเรา เป็นนิทานภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เล่าเรื่องระบบนิเวศน์ที่เข้าใจยากและซับซ้อนผ่านรูปวาดที่น่ารัก สื่อสารให้เห็นภาพเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ของป่าและดอย ที่เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่า และสรรพชีวิตน้อยใหญ่ที่พึ่งพิงกัน ก่อเกิดเป็นลำธาร ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ และมีอากาศบริสุทธิ์ โดยความสำคัญของป่า ดอย นี้ยังเป็นเสมือนบ้านหลังใหญ่ของมนุษย์เราด้วยเช่นกัน เมื่อใดที่โลกไร้ป่า ก็เสมือนคนเราไม่มีบ้านให้อาศัยนั่นเอง

นิทานใต้ทะเล

ประเทศไทย เป็นประเทศที่ติดอันดับต้น ๆ ในการทำให้เกิด “ขยะทางทะเล” มากที่สุด ขยะที่พบส่วนเป็นเป็นพลาสติก ที่ทำร้ายสัตว์ใต้ทะเล ให้บาดเจ็บ เสียชีวิต และใกล้สูญพันธ์ นิทานเรื่องนี้ ชวนเด็กคุยเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องรักษ์ทะเล  และกระตุกเตือนผู้ใหญ่ที่ได้อ่านให้ย้อนกลับมาถามตนว่า เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ผืนน้ำสีครามนี้

Break the Box โดย ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณท์ เพื่อลดการสร้างขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากกล่องและกระดาษของขวัญ ในช่วงเทศกาล

สื่อให้รู้ สู่ที่ทิ้ง(ขยะ) โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องจากหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทำให้มีผู้คนมาเที่ยว เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีปัญหาที่เกิดตามมาก็คือ ขยะ ขยะที่มีมากมาย จากนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่

เสม็ด Let s fun โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวที่เสม็ดมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อให้ทะเลยังคงสวยงาม 

Our Ocean โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รณรงค์ให้ผู้คนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเล ไม่ทิ้งขยะ หรือของเสียลงสู่ทะเลซึ่งเป็นบ้านของสัตว์น้ำ

Our Ocean โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รณรงค์ให้ผู้คนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเล ไม่ทิ้งขยะ หรือของเสียลงสู่ทะเลซึ่งเป็นบ้านของสัตว์น้ำ