Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ยุคดิจิทัล" พบ 7 ข้อมูล

แนวปฏิบัติสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

ทุกวันนี้อาชญากรในโลกออนไลน์มีความพยายามเข้าถึงเหยื่อโดยใช้วิธีการที่หลากหลายมากขึ้น อาชญากรรมส่วนใหญ่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการทารุณกรรม ซึ่งเด็กและเยาวชนเองก็สามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ตลอดเวลาและเยาวชนส่วนใหญ่ก็ยังขาดการชี้แนะในเรื่องการรู้เท่าทันภัยที่มากับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ฉบับนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆ รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน เพื่อเฝ้าระวังคุ้มครองเด็กและแก้ไขปัญหาในลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน

ของใหม่กับเพื่อนเก่า

เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีอาการเห่อ “ของใหม่” จนบางครั้งทำให้หลงลืมและมองข้ามคุณค่าที่มีอยู่ใน ”ของเก่า” ไป ในยุคดิจิทัล ยุคที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมก้มหน้า หลายต่อหลายครั้งการที่เราก้มหน้าสัมผัสกับหน้าจอมือถือ เราได้หลงลืมคนรอบข้างและมองไม่เห็นโลกแห่งความจริงภายนอกหน้าจอมือถือของเรา นิทานภาพ “ของใหม่กับเพื่อนเก่า” มีเนื้อหาสะท้อนชวนให้คิดกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ซึ่งเหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่จะพากันไปท่องโลกดิจิทัลและเรียนรู้การสร้างสมดุลในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยกัน

อลิซในวันมหัศจรรย์

“ความมหัศจรรย์มีอยู่ทุกที่ภายนอกจอมือถือและกำลังรอให้เราออกไปค้นพบ” หนูอลิซ เด็กน้อยที่ชอบเก็บตัวอยู่ในโลกออนไลน์ โลกที่เธอเชื่อว่าเป็นแดนมหัศจรรย์ของเธอ แต่แล้ววันหนึ่งหนูน้อยอลิซได้พลาดตกลงไปในโพรงลึกใต้ดินและได้พบกับโลกมหัศจรรย์อีกใบ โลกที่ไร้ซึ่งมือถือและทำให้หนูน้อยอลิซค้นพบว่ายังมีโลกอีกใบหนึ่ง ที่มีความมหัศจรรย์มากกว่าโลกออนไลน์ของเธอ อลิซในวันมหัศจรรย์ นิทานที่มีเนื้อหาสะท้อนสังคมยุคดิจิทัล ที่สามารถ “ประยุกต์” ใช้ได้กับทุกวัย เพื่อสร้างสมดุลและให้เกิดความ “เข้าใจ” และ “เท่าทัน” ในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์    

อลิซในวันมหัศจรรย์

“ความมหัศจรรย์มีอยู่ทุกที่ภายนอกจอมือถือและกำลังรอให้เราออกไปค้นพบ” หนูอลิซ เด็กน้อยที่ชอบเก็บตัวอยู่ในโลกออนไลน์ โลกที่เธอเชื่อว่าเป็นแดนมหัศจรรย์ของเธอ แต่แล้ววันหนึ่งหนูน้อยอลิซได้พลาดตกลงไปในโพรงลึกใต้ดินและได้พบกับโลกมหัศจรรย์อีกใบ โลกที่ไร้ซึ่งมือถือและทำให้หนูน้อยอลิซค้นพบว่ายังมีโลกอีกใบหนึ่ง ที่มีความมหัศจรรย์มากกว่าโลกออนไลน์ของเธอ อลิซในวันมหัศจรรย์ นิทานที่มีเนื้อหาสะท้อนสังคมยุคดิจิทัล ที่สามารถ “ประยุกต์” ใช้ได้กับทุกวัย เพื่อสร้างสมดุลและให้เกิดความ “เข้าใจ” และ “เท่าทัน” ในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

ของใหม่กับเพื่อนเก่า

เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีอาการเห่อ “ของใหม่” จนบางครั้งทำให้หลงลืมและมองข้ามคุณค่าที่มีอยู่ใน ”ของเก่า” ไป ในยุคดิจิทัล ยุคที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมก้มหน้า หลายต่อหลายครั้งการที่เราก้มหน้าสัมผัสกับหน้าจอมือถือ เราได้หลงลืมคนรอบข้างและมองไม่เห็นโลกแห่งความจริงภายนอกหน้าจอมือถือของเรา นิทานภาพ “ของใหม่กับเพื่อนเก่า” มีเนื้อหาสะท้อนชวนให้คิดกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ซึ่งเหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่จะพากันไปท่องโลกดิจิทัลและเรียนรู้การสร้างสมดุลในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยกัน