Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ภาคใต้" พบ 9 ข้อมูล

อดัมกับฟาตีมา ตอน พิชิตเพลิงไหม้

หนังสือภาพ อดัมกับฟาตีมา ตอน พิชิตเพลิงไหม้ สะท้อนภาพวิถีชีวิตของเด็ก ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ โดยสื่อแทนสองพี่น้องอดัมกับฟาตีมา ซึ่งมีทักษะในการป้องกันตนเอง และเอาตัวรอดจากเพลิงไหม้อย่างมีสติ  ไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่และผู้ใหญ่ได้ทันเวลา หนังสือภาพเล่มนี้จัดทำขึ้น 2 ภาษา ท้ายเล่มยังมีการสอดแทรกความรู้ให้กับเด็ก ๆ ในการเรียนรู้ฝึกทักษะการป้องกันตัว และวิธีการปฏิบัติตนเองเมื่อเกิดเพลิงไหม้

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม กระบี่

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม กระบี่ กับน้องๆ กลุ่ม Young Guide ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของชุมชน จึงได้ร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ให้คนในชุมชน

เท่ง คิดดีไอดอล นักสื่อสาร - สสส.

เท่ง ตัวละครหนังตะลุงใต้ ชวนกันมาเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ "เปลี่ยน"สังคม ด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ไอดอลคิดดี สื่อดีมีไอเดีย

สรุปเรื่องราวของโครงการไอดอลคิดดี สื่อดีมีไอเดีย กับการสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ (Creative Communication for Health) พลังของ 30 ทีมคนรุ่นใหม่ที่ใช้พลังสื่อสร้างสรรค์ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ สู่สังคมในมิติต่าง ๆ ภายใต้กรอบแนวคิดสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม และการสร้างเมือง 3 ดีวิถีสุข 

หนังสืออยากมีเพื่อน

เรื่องเล่า “หนังสืออยากมีเพื่อน” เป็นเสียงสะท้อนเล็กๆ ของหนังสือที่เดินทางแรมรอนมา โดยไร้คนเหลียวแล ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นไอของท้องทะเลภาคใต้ จนมีเด็ก ๆ นักอ่านมาช่วยไว้ และเป็นเพื่อนใหม่ของกันและกัน นับเป็นนิทานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่32 เดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2560

จุลสารศิลป์สร้างสุขฉบับนี้แนะนำให้รู้จักโครงการ "คิดดี ไอดอล นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ" ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ออกมาแสดงความสามารถในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ โดยครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้ 3 ประเด็นสำคัญคือ 1. เท่าทันสื่อ 2. ปัจจัยเสี่ยง 3. ท้องไม่พร้อม พร้อมเรื่องราวน่าสนใจเรื่องอื่น ๆ คับแน่นคุณภาพเต็มฉบับเหมือนเดิม