Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "นกกระยาง" พบ 2 ข้อมูล

รายการทุ่งซ่าวาไรตี้ Ep.11 (ตอน ตาบอดอยากกินแกงไก่ และ ตอน นกกระยางเจ้าเล่ห์)

รายการทุ่งซ่าวาไรตี้ Ep.11 นำเสนอนิทานทุ่งซ่า ตอน ตาบอดอยากกินแกงไก่ เป็นเรื่องเล่าจาก จ.พัทลุง เล่าเรื่องสองเกลอจอมขโมยที่คนหนึ่งตาบอด คนหนึ่งตาดีแต่ชอบผายลมเสียงดัง ทั้งสองวางแผนจะไปขโมยไก่ของชาวบ้านมาแกงกิน ด้วยความโลภทั้งสองจึงขโมยไก่มากมายหลายตัว จนสุดท้ายไก่หลุดมือ และมีเสียงผายลมดังขึ้น ผลของกรรมที่ก่อไว้จึงตามมาสนอง ต่อด้วยนิทานทุ่งซ่าเรื่องที่สอง ตอน นกกระยางเจ้าเล่ห์ นิทานจาก จ.กาญจนบุรี เล่าถึงนกกระยางที่ออกอุบายบอกว่าจะพาเหล่าปลาน้อยใหญ่ที่บ่อน้ำแห่งหนึ่ง ไปอาศัยอยู่บ่อน้ำแห่งใหม่ที่ใสสะอาดน่าอยู่ โดยเสนอว่าจะคาบปลาไปส่งที่บ่อน้ำแห่งใหม่ทีละตัว จนในที่สุดปลาเหล่านั้นก็ตกเป็นอาหารอันโอชะของนกกระยางเจ้าเล่ห์ จนกระทั่งมีเพื่อนปูสองตัวที่เกิดความเฉลียวใจ จึงปราบความเจ้าเล่ห์ของนกกระยางได้สำเร็จ ท้ายรายการ ชวนเด็ก ๆ มาทำลูกข่างจากวัสดุธรรมชาติ เช่น มะเขือเปาะ แครอท ฯลฯ

หนังสือเสียง นิทานกบอ้วนกับนกกระยาง

กบน้อยผู้มีจิตใจดี บางครั้งไม่เฉลียวใจว่านกกระยางหวังเข้ามาตีสนิทเป็นเพื่อนใหม่ เพื่อหวังผลประโยชน์จะเอาตนเป็นอาหาร นิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าเราควรมีการไตร่ตรอง อย่าหลงเชื่อคำใครง่ายๆ แม้จะเห็นด้วยตา แต่ก็ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ฟังคำเตือนของเพื่อนคนอื่นๆ ด้วย