Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "จักรยาน" พบ 16 ข้อมูล

ร.๙ ในใจชน ตอน เรื่องเล่าชาวบางลำพู (ตอนที่ 1)

การได้เกิดและเติบโตในย่านบางลำพู ที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังความปลาบปลื้มมาให้ผู้คนในชุมชนบางลำพู  ไม่ว่าจะเป็นการได้มีโอกาสถวายการต้อนรับเมื่อครั้งเสด็จนิวัติผ่านถนนจักรพงษ์  การรับเสด็จเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร การสนับสนุนการแปลคัมภีร์อัลกุรอานให้เป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม แม้กระทั่งการได้ถวายเสื้อเชิ้ตแด่พระองค์และทราบว่าพระองค์ทรงใช้สวมใส่อย่างคุ้มค่า รวมถึงการนำแนวพระราชดำริโครงการจักรยานเผินน้ำมาผสานกับโครงการกังหันชัยพัฒนา  เพื่อคืนความใสสะอาดให้กับคูคลองย่านบางลำพู  เหล่านี้คือความประทับใจและจิตวิญญาณของลูกหลานชาวบางลำพู  ที่จะดูแลชุมชนของตนเองให้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า และอยู่ในความทรงจำตลอดไป

เพลงสองล้อปั่น (เด็กร้อง)

เพลงสองล้อปั่นแบบฉบับเสียงเด็กเป็นผู้ขับร้อง เนื้อเพลงว่าด้วยการที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ความอดทน ความไม่ยอมแพ้ ทำจนสำเร็จจากเรื่องเล่นใกล้ตัว เช่น การขี่จักรยาน บทเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคนอดทนสู้เวลาเจอเรื่องยาก ๆ เช่น การขี่จักรยานสองล้อปั่นที่เป็นเรื่องใหม่ในชีวิต ต้องอาศัยการฝึกฝนและพยายาม

เพลงสองล้อปั่น

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ความอดทน ความไม่ยอมแพ้ ทำจนสำเร็จจากเรื่องเล่นใกล้ตัว เช่น การขี่จักรยาน บทเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคนอดทนสู้เวลาเจอเรื่องยาก ๆ เช่น การขี่จักรยานสองล้อปั่นที่เป็นเรื่องใหม่ในชีวิต ต้องอาศัยการฝึกฝนและพยายาม

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปว่ายน้ำ" เด็กหญิง

ไปว่ายน้ำ ฉบับเด็กหญิง นิทานเรื่องเล่าทางสังคม ที่สอนและแนะนำพฤติกรรมการไปว่ายน้ำให้กับเด็กออทิสติก ทั้งการเตรียมสิ่งของ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่สระว่ายน้ำ การเชื่อฟังตามที่คุณครูแนะนำ การรู้จักรักษาความสะอาดหลังการว่ายน้ำ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปว่ายน้ำ" เด็กชาย

ไปว่ายน้ำ ฉบับเด็กชาย นิทานเรื่องเล่าทางสังคม ที่สอนและแนะนำพฤติกรรมการไปว่ายน้ำให้กับเด็กออทิสติก ทั้งการเตรียมสิ่งของ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่สระว่ายน้ำ การเชื่อฟังตามที่คุณครูแนะนำ การรู้จักรักษาความสะอาดหลังการว่ายน้ำ

หนูน้อยไปดอยสุเทพ

หนังสือเรื่อง หนูน้อยไปดอยสุเทพ เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กวัย 3-4 ขวบ  ที่ผู้ใหญ่ควรอ่านให้เด็กฟัง เด็กจะเรียนรู้ถึงคำศัพท์ต่าง ๆ ที่มีสำเนียงเสียงอันไพเราะกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกทั้งยังสะท้อนภาพที่สวยงามของดอยสุเทพ ดอยอันมีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาลำเนาไพร เป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวมากมาย

5 Senses สัมผัสบางกระเจ้า โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวในบางกระเจ้าโดยใช้การออกแบบแอพพลิเคชั่นผสมผสานกับการออกแบบจุดสัมผัสท้องถิ่นด้วยการใช้หลักการสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย)

พินิจ พิศ ณุโลก โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรมในเขตเมือง และจังหวัดพิษณุโลก แนวคิดเกิดจากการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อบุคคลนอกพื้นที่ ( unseen ) โดยมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งในเขตตัวเมืองที่มีสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลบซ่อนอยู่ แม้ทางภาครัฐจะมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสื่อความรู้ต่างๆพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังไม่สื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ทราบเท่าที่ควรนัก การท่องเที่ยวในจุด unseen ในเขตเมืองนี้ สามารถที่จะเดินทางด้วยจักรยานหรือการเดินได้ โดยการเดินทางด้วยวิธีการนี้ จะสร้างการจับจ่ายแก่คนในพื้นที่

UNC ปี 3 ความก้าวหน้าจาก Workshop 2

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 : การออกแบบสื่อและการสื่อสาร...ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้น่าอยู่ วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามรอยโกโบริ ชิม ชม ของดี บางกอกน้อย

กลุ่มเยาวชน “สื่อเด็กเปลี่ยนโลก”  นำคนในชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพื้นที่ 3 ดี ออกเดินทางเรียนรู้ชุมชนผ่าน 2 เส้นทาง คือ 'ปั่นยิ้ม' เดินทางด้วยจักรยาน และ 'เดินยิ้ม' เดินเท้าเข้าถึงชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยแวะชมสถานที่เด่น ๆ ของชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โรงรถจักรธนบุรี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกสถานที่ล้วนตามรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่องไปตามเส้นทางของ โกโบริ พระเอกอมตะจากคู่กรรม...นวนิยายชื่อดังของไทย

สารคดีเรื่อง เหล้าจ้าง

สารคดีเรื่อง"เหล้าจ้าง" โดย ทีมไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป มหาวิทยาลัยศิลปากร [ชมเชย] "เมื่อเหล้ากลายเป็นนายจ้างของคน และคนกลายเป็นค่าจ้างของเหล้า สิ่งที่ไม่คาดคิดจึงเกิดขึ้น" จากเรื่องจริงที่เจ็บปวด และสะเทือนใจมากที่สุด "วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เมาสุรา ลวงหญิงฆ่าข่มขืน"