Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "จักรยาน" พบ 6 ข้อมูล

เปิดโลกอาสา : จักรยานกลางเมือง

เปิดใจ และ เปิดทาง เป็นสิ่งแรกที่ทีมงาน "จักรยานกลางเมือง" ให้ความใส่ใจ เปิดใจที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ให้จักรยานเป็นหนึ่งในพาหนะของคนกรุงเทพ ด้วยการทำแผนที่เส้นทางจักรยาน รวมถึงปรับเส้นทางเดิมให้เป็นทางสำหรับจักรยานได้ เปิดทางคือ รณรงค์ให้รถยนต์แบ่งปันเส้นทางให้จักรยานได้ใช้ถนนร่วมกัน ปรับทัศนคติและมุมมองที่มีต่อการใช้จักรยาน เพราะเป็นการช่วยลดมลพิษ ลดปัญหาจราจรติดขัดและเป็นการออกกำลังกายได้อีกด้วย ที่สำคัญคือ ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่ตัวเอง และในบางช่วงก็ยังเปิดรับอาสาสมัครมารณรงค์ร่วมกันอีกด้วย ติดต่อ: นายศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร: 02-622 2250-2 โทรสาร: 02-622 2366 website: www.greenworld.or.th email: bikemap@greenworld.or.th

5 Senses สัมผัสบางกระเจ้า โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวในบางกระเจ้าโดยใช้การออกแบบแอพพลิเคชั่นผสมผสานกับการออกแบบจุดสัมผัสท้องถิ่นด้วยการใช้หลักการสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย)

ร.๙ ในใจชน ตอน เรื่องเล่าชาวบางลำพู (ตอนที่ 1)

การได้เกิดและเติบโตในย่านบางลำพู ที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังความปลาบปลื้มมาให้ผู้คนในชุมชนบางลำพู  ไม่ว่าจะเป็นการได้มีโอกาสถวายการต้อนรับเมื่อครั้งเสด็จนิวัติผ่านถนนจักรพงษ์  การรับเสด็จเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร การสนับสนุนการแปลคัมภีร์อัลกุรอานให้เป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม แม้กระทั่งการได้ถวายเสื้อเชิ้ตแด่พระองค์และทราบว่าพระองค์ทรงใช้สวมใส่อย่างคุ้มค่า รวมถึงการนำแนวพระราชดำริโครงการจักรยานเผินน้ำมาผสานกับโครงการกังหันชัยพัฒนา  เพื่อคืนความใสสะอาดให้กับคูคลองย่านบางลำพู  เหล่านี้คือความประทับใจและจิตวิญญาณของลูกหลานชาวบางลำพู  ที่จะดูแลชุมชนของตนเองให้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า และอยู่ในความทรงจำตลอดไป

เพลงสองล้อปั่น (เด็กร้อง)

เพลงสองล้อปั่นแบบฉบับเสียงเด็กเป็นผู้ขับร้อง เนื้อเพลงว่าด้วยการที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ความอดทน ความไม่ยอมแพ้ ทำจนสำเร็จจากเรื่องเล่นใกล้ตัว เช่น การขี่จักรยาน บทเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคนอดทนสู้เวลาเจอเรื่องยาก ๆ เช่น การขี่จักรยานสองล้อปั่นที่เป็นเรื่องใหม่ในชีวิต ต้องอาศัยการฝึกฝนและพยายาม

เพลงสองล้อปั่น

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ความอดทน ความไม่ยอมแพ้ ทำจนสำเร็จจากเรื่องเล่นใกล้ตัว เช่น การขี่จักรยาน บทเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคนอดทนสู้เวลาเจอเรื่องยาก ๆ เช่น การขี่จักรยานสองล้อปั่นที่เป็นเรื่องใหม่ในชีวิต ต้องอาศัยการฝึกฝนและพยายาม