Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 105 ข้อมูล

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.03 - คุณแม่บุ๋ม (ปนัดดา วงศ์ผู้ดี)

“ลูกเป็นแหล่งพลังบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่” คลิปเสียงบทสนทนา ส่งต่อรักแบบแม่ กับคุณแม่บุ๋ม (ปนัดดา วงศ์ผู้ดี) คุณบุ๋มได้พูดถึง ความลำบากในวัยเด็กที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณบุ๋มในการเลี้ยงดูครอบครัวและความปรารถนาของคุณบุ๋มที่ต้องการเห็นลูกเจอคนที่ดี เจอแนวทางที่ดี เพื่อให้เขาได้ทำความดีต่อไป คุณบุ๋มยังได้ฝากบอกถึงคุณแม่ทุกคนให้นึกถึงกำลังใจจากลูก เพราะกำลังใจจากลูกจะเป็นพลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับแม่ในการเผชิญหน้ากับทุกปัญหาและผลักดันให้แม่เดินหน้าต่อไปได้อย่างยิ่งใหญ่

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.01 - คุณแม่บุ๋ม (ปนัดดา วงศ์ผู้ดี)

บทสนทนานิยามคำว่าแม่กับประสบการณ์การเลี้ยงลูกในแบบ คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งให้ข้อคิดกับความหมายของคำว่าแม่ที่เป็นผู้ให้และการส่งต่อความรักให้กับลูกตั้งแต่วินาทีที่เขาอยู่ในครรภ์ การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อที่จะทำให้ลูกเติบโตขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูลูก การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับลูกควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในห้องเรียน

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.03 - คุณแม่เดย์ ฟรีแมน (อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร)

“ทุกคนเกิดมาต่างมีหน้าที่เหมือนกันหมด เพียงแต่ว่าเราจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหน” คลิปเสียงบทสนทนา ส่งต่อรักแบบแม่ ฉบับคุณแม่เดย์ ฟรีแมน (อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร) คุณแม่เดย์ได้พูดถึงเรื่องราวความรักความห่วงใยระหว่างคุณแม่เดย์กับลูก การสอนให้เขารู้จักการมอบความรักให้แก่ผู้อื่นและ”การดูแล” ที่เป็นเรื่องธรรมชาติและหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน รวมถึงการวางแผนอนาคตให้กับลูก เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกๆ สถานการณ์แห่งความไม่แน่นอนของชีวิต

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.02 - คุณแม่เดย์ ฟรีแมน (อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร)

“การเป็นแม่จริงๆ ของใครสักคนหนึ่ง มันยิ่งใหญ่ มันมีค่ามหาศาล” คลิปเสียงบทสนทนา ส่งต่อรักแบบแม่ ฉบับคุณแม่เดย์ ฟรีแมน (อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร) ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของการเป็นแม่ที่มีค่ามหาศาลและเป็นความสุขที่หาจากที่ไหนไม่ได้ รวมถึงการเลี้ยงดูลูกที่เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ ซึ่งแม่ต้องทำหน้าที่ดูแลให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและเป็นตัวของเขาเองมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในรุ่นต่อไป อีกทั้งได้ให้คำแนะนำแก่กลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์วิถีทางเพศที่แตกต่าง ในเรื่องความพร้อมและการรับมือในการเลี้ยงลูก

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.01 - คุณแม่เดย์ ฟรีแมน (อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร)

“ความเป็น “แม่” ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน้าที่ของ “ภรรยา” คลิปเสียงบทสนทนา “หัวใจของความเป็นแม่” ในแบบฉบับ คุณแม่เดย์ ฟรีแมน (แรยาอิสรีย์ เอกอุชุกร) กับนิยามความหมายของคำว่า ”แม่” ในมุมมองของคุณแม่เดย์ ที่มองว่า “แม่” คือ คำกิริยา คือ การกระทำและไม่ต้องสร้างคำอธิบายให้แก่สังคม เพียงแต่ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด ด้วยการมอบความรักของเราให้แก่เด็กคนหนึ่งด้วยการดูแลเอาใจใส่เขา ทำให้เขารู้สึกถึงความรักและวันหนึ่งเด็กคนนี้จะอธิบายถึงความเป็นแม่ของเราให้แก่สังคมได้เข้าใจ

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.03 คุณแม่โบว์ (แวนดา สหวงษ์)

“ผมอยากให้แม่รู้ว่า ผมดูแลแม่ได้นะ” คลิปบทสนทนา ส่งต่อรักแบบแม่ กับ คุณแม่โบว์(แวนดา สหวงษ์) คุณแม่โบว์ ได้เล่าเรื่องราวความรักความห่วงใยของน้องออโต้(ลูกชาย) ที่มีให้แก่คุณแม่โบว์ การปรับตัวเข้าหาวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน การสอนน้องมะลิในเรื่องการถ่อมตัวและสอนให้เขามีส่วนร่วมและเติบโตไปพร้อมกับคนอื่นๆ รวมถึงแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คุณแม่โบว์หันกลับมาสู้กับปัญหาและกล้าที่จะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อลูก

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.02 คุณแม่โบว์ (แวนดา สหวงษ์)

“เพราะความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราคือครอบครัว” คลิปบทสนทนา ส่งต่อรักแบบแม่กับคุณแม่โบว์ (แวนดา สหวงษ์) ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรัก ความหวังและบทเรียนที่เปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตของเธอหลังจากที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์สูญเสีย คุณปอ (ทฤษฎี สหวงษ์) ซึ่งบทเรียนนี้ได้สอนให้เธอยอมรับในตัวตนของเธอและทำให้เธอได้เรียนรู้ถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตที่ไม่มีอะไรแน่นอน รวมถึงได้เรียนรู้เรื่องการเสียสละเพื่อผู้อื่นก่อนตนเองเสมอและการเอาใจใส่คนในครอบครัว

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.01 คุณแม่โบว์ (แวนดา สหวงษ์)

คลิปเสียงบทสนทนา ส่งต่อรักแบบแม่ กับ คุณแม่โบว์ (แวนดา สหวงษ์) ที่ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการเสียสละ ความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ ความเข้าใจและการปรับตัวในการใช้ชีวิตคู่อย่างเรียบง่ายร่วมกับ คุณปอ (ทฤษฎี สหวงษ์) รวมถึงบทเรียนที่ได้รับและการทำความเข้าใจในการเลี้ยงดูน้องมะลิ การสอนและเฝ้าดูแลให้เขาได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง ซึ่งได้เกิดเป็นบทเรียนและความสุขความทรงจำที่มีค่ามากมายร่วมกัน

หนังสือเสียง เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต ตอน การเรียนรู้ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ (2) : พระไพศาล วิสาโล

หนังสือเสียง "เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต" อ่านโดย สุพัตรา หัตถคุณ หนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ "พื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อสุขภาวะทางปัญญา" โดยสถาบันอาศรมศิลป์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หนังสือเสียง เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต ตอน การเรียนรู้ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ( 1 ) : พระไพศาล วิสาโล

หนังสือเสียง "เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต"  อ่านโดย ณภัทร โฆษิตวัชระนันท์ หนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ "พื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อสุขภาวะทางปัญญา" โดยสถาบันอาศรมศิลป์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หนังสือเสียง เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต ตอน คำตอบของชีวิต จากงานอาสา : สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร

หนังสือเสียง "เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต" อ่านโดย ทัศนีย์ ราชวงศ์ หนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ "พื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อสุขภาวะทางปัญญา" โดยสถาบันอาศรมศิลป์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)