Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 323 ข้อมูล

โปสเตอร์รณรงค์ชุด ที่ดินของใคร - 2

ผลงานโปสเตอร์รณรงค์ชุด ที่ดินของใคร โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากการลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนราไวย์ จ.ภูเก็ต ชุมชนทับยาง จ.พังงา ผลงานชุดนี้ประกอบด้วยภาพโปสเตอร์จำนวน 3 ชิ้นสะท้อนประเด็นการจัดสรรที่ดินทำกินที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย การหลงลืมความต้องการและเสียงที่แท้จริงของคนในชุมชน ความด้อยโอกาสของคนในพื้นที่ที่วันหนึ่งต้องกลายเป็นผู้รุกล้ำพื้นที่ของตนเองอย่างน่าเศร้า 

โปสเตอร์รณรงค์ชุด ที่ดินของใคร -1

ผลงานโปสเตอร์รณรงค์ชุด ที่ดินของใคร โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากการลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนราไวย์ จ.ภูเก็ต ชุมชนทับยาง จ.พังงา ผลงานชุดนี้ประกอบด้วยภาพโปสเตอร์จำนวน 3 ชิ้นสะท้อนประเด็นการจัดสรรที่ดินทำกินที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย การหลงลืมความต้องการและเสียงที่แท้จริงของคนในชุมชน ความด้อยโอกาสของคนในพื้นที่ที่วันหนึ่งต้องกลายเป็นผู้รุกล้ำพื้นที่ของตนเองอย่างน่าเศร้า 

พินิจ พิศ ณุโลก โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรมในเขตเมือง และจังหวัดพิษณุโลก แนวคิดเกิดจากการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อบุคคลนอกพื้นที่ ( unseen ) โดยมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งในเขตตัวเมืองที่มีสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลบซ่อนอยู่ แม้ทางภาครัฐจะมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสื่อความรู้ต่างๆพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังไม่สื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ทราบเท่าที่ควรนัก การท่องเที่ยวในจุด unseen ในเขตเมืองนี้ สามารถที่จะเดินทางด้วยจักรยานหรือการเดินได้ โดยการเดินทางด้วยวิธีการนี้ จะสร้างการจับจ่ายแก่คนในพื้นที่

วันวานงานวัด โดย คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คำถามถึงคนในปัจจุบันถึงความเหมาะสมของกิจกรรมในงานวัดที่เกิดขึ้น และความรู้เกี่ยวกับงานวัดการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความหมายของงานวัดที่ดีคืออะไร

สื่อให้รู้ สู่ที่ทิ้ง(ขยะ) โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องจากหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทำให้มีผู้คนมาเที่ยว เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีปัญหาที่เกิดตามมาก็คือ ขยะ ขยะที่มีมากมาย จากนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่

The Thrid hand โดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพื่อให้ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายมีความเชื่อมั่นรู้จักปกป้องสทธิของตน รวมถึงรู้จักข้อกฎหมายที่ช่วยเหลือตนได้ เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมที่ปล่อยให้ตนนั้นเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

The Power of Lala โดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สร้างความเข้าใจต่อปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และชี้ให้เห็นช่องทางเข้าถึงความช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ

Happy Tree Friends โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชักชวนให้คนรับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นของตนเองบนโลกออนไลน์ ไม่ให้เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น

เสม็ด Let s fun โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวที่เสม็ดมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อให้ทะเลยังคงสวยงาม