Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 332 ข้อมูล

สื่อเกมสร้างสรรค์ กังหันลมเริงร่า

กังหันลมเริงร่า กิจกรรมประดิษฐ์สำหรับเด็กวัย 5 ปีขึ้นไป ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะ สมาธิและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆ ด้วยวิธีทำที่เข้าใจง่ายและยังได้รับความสนุกสนานในการสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัตถุดิบที่เหลือใช้ เช่น แกนกระดาษทิชชู่ที่เหลือใช้ รวมถึงเป็นการสร้างกิจกรรมและช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับเด็กๆ