Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 323 ข้อมูล

ระวังพฤติกรรรมไม่เหมาะสมจากสื่อร้ายในทีวี

รายการโทรทัศน์ที่ดีจะเป็นสื่อช่วยเด็ก ๆ เรียนรู้ แต่รายการโทรทัศน์ที่ไร้คุณภาพ อาจเป็นสื่อที่ทำให้เด็ก ๆ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งก้าวร้าว พูดคำหยาบ แสดงความรุนแรง จำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจ คอยตรวจตรา เท่าทันสื่อที่เด็ก ๆ ของเรากำลังดู เพื่อไม่ให้เด็กซึมซับจนนำสู่พฤติกรรมร้าย ๆ ในที่สุด

หลักการสร้างภูมิดี

ภูมิดี หมายถึง การที่เด็กมีภูมิปัญญา เท่าทันสื่อ เท่าทันตัวเอง เท่าทันสังคม ชวนคุณพ่อคุณแม่มาเรียนรู้หลักการสร้างภูมิดี เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีภูมิดีเป็นรากยึดที่แข็งแรงทั้งปัญญาและคุณธรรมต่อไปในอนาคต

เปลี่ยนบ้านให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์

จะหาพื้นที่สร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องออกเดินทางไปไหนไกล เพราะแท้จริงแล้ว เราสามารถทำให้บ้านของเราเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้อย่างไร้ข้อจำกัด เรียนรู้แนวคิด เทคนิค แล้วเปลี่ยนบ้านเราให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์กันเถอะ

5 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก

เรียนรู้ 5 พื้นที่สร้างสรรค์รอบ ๆ ตัวเด็ก ที่จะช่วยพัฒนาให้เด็ก ๆ เรียนรู้ และเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะสิ่งสำคัญของพื้นที่ ไม่ใช่ที่ปริมาณหรือขนาด แต่คือคุณภาพ และโอกาสที่จะให้เด็ก ๆ ได้มีเข้าถึงสื่อที่ดี ได้เรียนรู้ และมีโอกาสแสดงออกได้ทั้งความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์

3 ดี สร้างเด็กให้เป็นสุข

มาทำความรู้จัก 3 ดี อันประกอบด้วย สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี แต่ละ 'ดี' นั้นมีความหมายว่าอย่างไร เรียนรู้เรื่องนี้แบบง่าย ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถประยุกต์ไปใช้ได้ในครอบครัว ให้เด็ก ๆ ได้เติบโตและมีความสุขครบทุกมิติ

แผ่นพับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT 54

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆ ล้วนเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งสื่อที่นำเสนอผ่านช่องทางต่างๆยังมีอิทธิพลทั้งในด้านบวกและลบต่อความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ของผู้คนซึ่งรวมไปถึงเด็กและเยาวชนในสังคม โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมุ่งสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์และ ”เลือกสื่อ” ที่สร้างสรรค์เหมาะสมกับช่วงวัย โดยได้จัดการสัมมนาและนิทรรศการผลงานสื่อสร้างสรรค์โดยเด็กและเยาวชน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการทั่วประเทศ

สื่อโปสเตอร์ เรื่อง เด็กรุ่นใหม่ฉลาดใช้ไอซีที

สื่อโปสเตอร์ 'เด็กรุ่นใหม่ฉลาดใช้ไอซีที' เนื้อหาเป็นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนใน 2 เรื่องสำคัญคือ การใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์ เช่น ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้เป็นสื่อสร้างกิจกรรมดี ๆ และการใช้ไอซีทีอย่างปลอดภัย เช่น การไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ การระมัดระวังการใส่ข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ ฯลฯ เพื่อเป็นหลักให้เด็กรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี

แผ่นพับ10 วิธีดูแลลูกยุคไซเบอร์

เมื่ออยู่ในโลกดิจิทัล คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องรู้เท่าทันสื่อและช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเท่าทันสื่อและใช้สื่อได้อย่างฉลาดรู้เท่าทัน และนี่คือ 10 วิธีที่จะเป็นหลักง่าย ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำไปใช้ดูแลเด็ก ๆ ให้ใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่าง

แผ่นพับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT(สสย) ปี2555

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆ ล้วนเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งสื่อที่นำเสนอผ่านช่องทางต่างๆยังมีอิทธิพลทั้งในด้านบวกและลบต่อความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ของผู้คนซึ่งรวมไปถึงเด็กและเยาวชนในสังคม โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมุ่งสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์และ ”เลือกสื่อ” ที่สร้างสรรค์เหมาะสมกับช่วงวัย โดยได้จัดการสัมมนาและนิทรรศการผลงานสื่อสร้างสรรค์โดยเด็กและเยาวชน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการทั่วประเทศ

ดูแลลูกยุคไซเบอร์(เด็กไทยทันสื่อ) ปี2555

“ดูแลลูกยุคไซเบอร์ (เด็กไทยทันสื่อ)” ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการดูแลลูกในยุคไซเบอร์ เพราะเด็กและวัยรุ่นอาจยังไม่รู้เท่าทันเรื่องภัยออนไลน์บนโลกไซเบอร์ ทั้ง ”เรื่องคนแปลกหน้า” ที่อาจไม่มีตัวตนจริงอย่างที่กล่าวอ้างหรืออาจเป็นมิจฉาชีพที่ปลอมแปลงมา “เนื้อหาต้องห้าม” ข้อความหยาบคาย อีเมลโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง และ ”ชุมชนออนไลน์” บางสังคมออนไลน์อาจชวนเราไปทำกิจกรรมที่ดีช่วยเหลือผู้อื่น แต่บางสังคมออนไลน์ก็ชวนให้เราแสดงความคิดเห็นในทางลบ ดังนั้น ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่ลูกในเรื่องภัยออนไลน์และช่วยเสริมสร้างให้เขามี “วิจารญาณในการเสพข้อมูลบนเน็ต” รวมทั้งใช้สื่ออินเตอร์เน็ตไปในทางบวกและมีเป็นประโยชน์กับตัวเอง