Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 329 ข้อมูล

คู่มือบอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข

“เวลา” คือสิ่งมีค่าที่สุดที่พ่อแม่ทุกคนจะให้กับลูกได้ แต่จำนวนปริมาณเวลายังไม่สำคัญเท่ากับ “คุณภาพ” ของเวลาที่เราใช้กับเด็กๆ เราสามารถสร้างเวลาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับครอบครัวได้ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันร่วมกัน คู่มือ บอร์ดเกม ชุด “3 ดี” ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมปลาย (8-12 ปี) การเล่นบอร์ดเกมจะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดภาวะ “สมองตื่นตัว หัวใจตื่นรู้” และยังเกิดความสุขจากการได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในครอบครัว

บอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข

บอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข ภายใต้แนวคิด 3ดี ประกอบด้วย สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เวลาคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกครอบครัว “บอร์ดเกม” จะเป็นสื่อดี สื่อสร้างสรรค์ ที่จะช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของครอบครัว อีกทั้งช่วยเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้มีพื้นที่ของการร่วมกันคิด พูดคุย รับฟัง แสดงทัศนะความคิดเห็น ในแง่มุมของตนเองอย่างไร้ข้อจำกัด อีกทั้งเกิดเป็นความผ่อนคลาย ความเข้าใจ รอยยิ้มและความสุข

Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์

ข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนที่ควรพึงระวัง ในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเรื่องภัยออนไลน์ โดยต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมเป็นหลัก ทั้งเนื้อหาและวิธีการนำเสนอข่าว ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อีกทั้งข้อควรระวังต่างๆ ที่จะไม่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในทางลบแก่เยาวชนหรือสร้างกระแสวิจารณ์จากสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวเยาวชนและครอบครัวในภายหลัง

กากดีเหลือเกินนะเรา

พราะอาหารเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเราก็มักจะมุ่งไปที่การรับประทานอาหารจากสารอาหารทั้ง 5 หมู่ จนหลงลืมความสำคัญของสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานอย่างไฟเบอร์ หรือกากใยอาหารไป ซึ่งในความเป็นจริงนั้น กากใยอาหารมีความจำเป็นต่อระบบการทำงานของร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งการรับประทานอาหารที่ให้กากใยอาหารอย่างเพียงพอวันละ 5 กำมือ จะช่วยให้ร่างกายเกิดสมดุลในระบบขับถ่าย ทำให้ขับถ่ายคล่อง ลดการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ไม่เกิดอาการท้องผูก ลำไส้แข็งแรง และยังป้องกันมะเร็งลำไส้ด้วย มากไปกว่านั้น ประโยชน์ของกากใยอาหาร ยังช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด และช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ดังนั้นจึงควรเพิ่มเมนูประเภทที่ให้กากใยอาหารสูงในแต่ละมื้อ ซึ่งมีอยู่มากในอาหารประเภทถั่วเมล็ดแห้ง ธัญพืชและข้าวไม่ขัดสี ผักและผลไม้  ถ้ารู้ตัวว่าร่างกายของเราได้รับกากใยอาหารน้อยไป ก็อยากชวนมาปฏิวัติตัวเองใหม่ ด้วยการเพิ่มเมนูที่ให้กากใยสูงตั้งแต่มื้อต่อไปเลย

เที่ยวนี้ดี

เปลี่ยนวิถีการเที่ยวครั้งใหม่ ให้ดีต่อใจ ดีต่อกาย และดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเที่ยววิถีอินทรีย์ที่เชื่อมโยงอย่างผู้คนในระบบการท่องเที่ยว ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ได้ให้แค่สุขภาพดีอย่างเดียว แต่ช่วยยกระดับคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นด้วย

นักกินคุณภาพ

เพราะการตระหนักเสมอว่าอาหารที่เรากินเข้าไปส่งผลต่อตัวเรา สังคม และสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการอัพเกรดตัวเองให้เป็นนักกินคุณภาพที่ใส่ใจการกินอย่างรอบด้านก็ทำได้ไม่ยากเลย แค่ลองเปลี่ยนมาช้อปปิ้งวัตถุดิบที่ตลาดสีเขียว พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรกันเยอะๆ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของอาหารการกินของเรา ส่วนใครที่ไม่มีเวลาขนาดนั้นก็หันมาสนับสนุนร้านอาหารปรุงดี เลือกใช้วัตถุดิบสะอาดปลอดภัยกินแทนในชีวิตประจำวันก็ได้ และเมื่อเรากินดีแล้ว อย่าลืมชักชวนเพื่อนๆ มาร่วมกินดีไปกับเราเยอะๆ ด้วยนะ และสำหรับใครที่มีเครือข่ายรอบตัว รู้จักโรงเรียนหรือโรงพยาบาล ก็สามารถช่วยเข้าไปให้ความรู้ สนับสนุนองค์กรเหล่านี้ให้หันมาทำครัวสีเขียว ส่งต่ออาหารปลอดภัยให้คนรอบตัวได้กินด้วยก็ดี