Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 36 ข้อมูล

แผ่นพับสำรวจตัวเองว่าติดเกมหรือไม่

หลายคนเล่นเกม เล่นเยอะ เล่นจนไม่รู้ว่าตัวเองเข้าข่ายติดเกมหรือเปล่า? ถ้าอยากได้คำตอบ ลองมาสำรวจตัวเองง่าย ๆ ด้วยแผ่นพับสำรวจตัวเองว่าเข้าข่ายติดเกมหรือไม่? ถ้าสำรวจแล้วพบว่าเข้าข่ายเป็นคนติดเกมก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจ มีวิธีช่วยเหลือแก้ไขอาการติดเกมเบื้องต้นมาให้ศึกษาพร้อมกันด้วยในสื่อเดียว

กรอบแนวคิด พลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 6

สื่ออินโฟกราฟิก นำเสนอข้อมูลและบทบาทผู้ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกลไกการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน โดยประกอบด้วยครอบครัว โรงเรียนและสถาบันการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกัน จะช่วยให้ระบบการเรียนรู้เรื่องการเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลในเยาวชนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กรอบแนวคิด พลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 5

สื่ออินโฟกราฟิก นำเสนอข้อมูลการพัฒนาพลเมืองให้รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล (MIDL) ให้ประชาชนแต่ละช่วงวัยที่มีความแตกต่างกัน โดยแบ่งพลเมืองเป็น 5 กลุ่มอายุ คือ 1-5 ปี 6-12 ปี 13-18 ปี 18-25 ปี และ 25 ปีขึ้นไป โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ด้านสำคัญคือ คุณลักษณะ ความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นแนวทางและกรอบแนวคิดสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้เท่าทันสื่อได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

กรอบแนวคิด พลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 4

สื่ออินโฟกราฟิก นำเสนอกรอบแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) เน้นการพัฒนาใน 4 มิติคือ การรู้ตนเองและทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในยุคสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยแบ่งการพัฒนาพลเมืองเป็น 3 แบบ คือ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มีส่วนร่วม พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม 

กรอบแนวคิด พลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 3

สื่ออินโฟกราฟิก นำเสนอข้อมูลเจาะลึกการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ที่เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) โดยแบ่งพลเมืองออกเป็น 3 แบบ คือ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มีส่วนร่วม พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม เรียนรู้รายละเอียดของพลเมืองแต่ละแบบผ่านแนวคิดหลัก แนวปฏิบัติ และตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบที่ช่วยให้เข้าใจได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

กรอบแนวคิด พลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 2

อินโฟกราฟิกที่จะช่วยสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าทำไมเราต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  รวมถึงความหมายและความสำคัญของคำว่า รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล หรือ MIDL 

เคล็ดลับเลือกของเล่นชิ้นแรกให้ลูก

เด็กเล็ก ๆ เรียนรู้จากการเล่น ดังนั้น การเลือกของเล่นให้เด็กในช่วงปฐมวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ มาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการเลือกของเล่นชิ้นแรกให้ลูกน้อย เพื่อให้ลูกได้ทั้งความสนุก ได้เรียนรู้จากของเล่นอย่างปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุด  

4 ขั้นตอนพาลูกเรียนรู้ จากพื้นที่ชุมชน

พื้นที่ชุมชนเป็นอีก 1 พื้นที่ดีและพื้นที่สร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ลองพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้จากชุมชน ด้วยเทคนิควิธีการ 4 ข้อนี้ ได้ทั้งความสนุก ความคิดและความรู้ไปพร้อม ๆ กัน

5 คำถามรู้ทันสื่อและโฆษณา

ทุกวันนี้โฆษณาล้อมรอบตัวเราและเด็ก ๆ เพื่อให้เด็กของเรารู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา ลองใช้ 5 คำถามนี้หยิบมาพูดคุยถึงเนื้อหาโฆษณาที่ได้พบเจอในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคิด เรียนรู้ และไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อง่าย ๆ

5 ลักษณะบ่งบอกว่าลูกเรากำลังติดเกม

ปัญหาเด็กติดเกมเป็นปัญหาโลกแตกของพ่อแม่ยุคดิจิทัล เด็ก ๆ ใกล้ชิดกับเกมทั้งวันทั้งคืน แล้วอาการแบบไหนบ้างที่เข้าข่ายว่าติดเกม? มารู้จักสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กกำลังติดเกม เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้เท่าทัน และช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ทันท่วงที

3 องค์ประกอบสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ลูก

ร่างกายยังต้องมีการฉีดวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง จิตใจก็จำเป็นต้องได้วัคซีนเช่นเดียว มาเรียนรู้ 3 เทคนิคช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ลูก ถ้ามีภูมิใจที่แข็งแรง เด็ก ๆ ก็จะเติบโตขึ้นอย่างมั่นใจและมีความสุข