Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 324 ข้อมูล

คู่มือบอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข

“เวลา” คือสิ่งมีค่าที่สุดที่พ่อแม่ทุกคนจะให้กับลูกได้ แต่จำนวนปริมาณเวลายังไม่สำคัญเท่ากับ “คุณภาพ” ของเวลาที่เราใช้กับเด็กๆ เราสามารถสร้างเวลาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับครอบครัวได้ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันร่วมกัน คู่มือ บอร์ดเกม ชุด “3 ดี” ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมปลาย (8-12 ปี) การเล่นบอร์ดเกมจะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดภาวะ “สมองตื่นตัว หัวใจตื่นรู้” และยังเกิดความสุขจากการได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในครอบครัว

บอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข

บอร์ดเกม 3ดี ชุมชนสร้างสุข ภายใต้แนวคิด 3ดี ประกอบด้วย สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เวลาคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกครอบครัว “บอร์ดเกม” จะเป็นสื่อดี สื่อสร้างสรรค์ ที่จะช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของครอบครัว อีกทั้งช่วยเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้มีพื้นที่ของการร่วมกันคิด พูดคุย รับฟัง แสดงทัศนะความคิดเห็น ในแง่มุมของตนเองอย่างไร้ข้อจำกัด อีกทั้งเกิดเป็นความผ่อนคลาย ความเข้าใจ รอยยิ้มและความสุข

Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์

ข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนที่ควรพึงระวัง ในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเรื่องภัยออนไลน์ โดยต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมเป็นหลัก ทั้งเนื้อหาและวิธีการนำเสนอข่าว ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อีกทั้งข้อควรระวังต่างๆ ที่จะไม่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในทางลบแก่เยาวชนหรือสร้างกระแสวิจารณ์จากสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวเยาวชนและครอบครัวในภายหลัง

กากดีเหลือเกินนะเรา

พราะอาหารเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเราก็มักจะมุ่งไปที่การรับประทานอาหารจากสารอาหารทั้ง 5 หมู่ จนหลงลืมความสำคัญของสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานอย่างไฟเบอร์ หรือกากใยอาหารไป ซึ่งในความเป็นจริงนั้น กากใยอาหารมีความจำเป็นต่อระบบการทำงานของร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งการรับประทานอาหารที่ให้กากใยอาหารอย่างเพียงพอวันละ 5 กำมือ จะช่วยให้ร่างกายเกิดสมดุลในระบบขับถ่าย ทำให้ขับถ่ายคล่อง ลดการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ไม่เกิดอาการท้องผูก ลำไส้แข็งแรง และยังป้องกันมะเร็งลำไส้ด้วย มากไปกว่านั้น ประโยชน์ของกากใยอาหาร ยังช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด และช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ดังนั้นจึงควรเพิ่มเมนูประเภทที่ให้กากใยอาหารสูงในแต่ละมื้อ ซึ่งมีอยู่มากในอาหารประเภทถั่วเมล็ดแห้ง ธัญพืชและข้าวไม่ขัดสี ผักและผลไม้  ถ้ารู้ตัวว่าร่างกายของเราได้รับกากใยอาหารน้อยไป ก็อยากชวนมาปฏิวัติตัวเองใหม่ ด้วยการเพิ่มเมนูที่ให้กากใยสูงตั้งแต่มื้อต่อไปเลย

เที่ยวนี้ดี

เปลี่ยนวิถีการเที่ยวครั้งใหม่ ให้ดีต่อใจ ดีต่อกาย และดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเที่ยววิถีอินทรีย์ที่เชื่อมโยงอย่างผู้คนในระบบการท่องเที่ยว ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ได้ให้แค่สุขภาพดีอย่างเดียว แต่ช่วยยกระดับคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นด้วย

นักกินคุณภาพ

เพราะการตระหนักเสมอว่าอาหารที่เรากินเข้าไปส่งผลต่อตัวเรา สังคม และสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการอัพเกรดตัวเองให้เป็นนักกินคุณภาพที่ใส่ใจการกินอย่างรอบด้านก็ทำได้ไม่ยากเลย แค่ลองเปลี่ยนมาช้อปปิ้งวัตถุดิบที่ตลาดสีเขียว พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรกันเยอะๆ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของอาหารการกินของเรา ส่วนใครที่ไม่มีเวลาขนาดนั้นก็หันมาสนับสนุนร้านอาหารปรุงดี เลือกใช้วัตถุดิบสะอาดปลอดภัยกินแทนในชีวิตประจำวันก็ได้ และเมื่อเรากินดีแล้ว อย่าลืมชักชวนเพื่อนๆ มาร่วมกินดีไปกับเราเยอะๆ ด้วยนะ และสำหรับใครที่มีเครือข่ายรอบตัว รู้จักโรงเรียนหรือโรงพยาบาล ก็สามารถช่วยเข้าไปให้ความรู้ สนับสนุนองค์กรเหล่านี้ให้หันมาทำครัวสีเขียว ส่งต่ออาหารปลอดภัยให้คนรอบตัวได้กินด้วยก็ดี

มีใบไหม รู้จัก PGS ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

ทำไมต้องมี PGS เพราะระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก เช่น IFOAM หรือ มกอช. (มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ Organic Thailand) นั้น มักจะมีระเบียบข้อกำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวด สลับซับซ้อน และอาจไม่เหมาะกับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพื่อขายในท้องถิ่นหรือเกษตรกรรายย่อย  ทาง IFOAM จึงได้มีการพัฒนาระบบการรับรอง Participatory Guarantee System (PGS) ที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงที่เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ แต่ก็ยังมีตรวจสอบกระบวนการผลิตเป็นประจำ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ขณะที่เกษตรกรรายย่อยก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอินทรีย์ได้เช่นกัน

คืนชีพผัก

ผักเหลือจากในครัวอย่าเพิ่งรีบทิ้ง! มาคืนชีพให้พวกมันกลับมาเติบโตต่อได้กันดีกว่า กะเพรา โหระพา แมงลัก หรือผักที่มีก้าน และเด็ดใบจนเกลี้ยงแล้ว สามารถนำก้านเหล่านั้นไปแช่น้ำให้พอมีรากอ่อนๆ เพื่อนำไปปักชำเป็นต้นที่เติบโตต่อไปได้ ส่วนผักจำพวกขึ้นฉ่าย ผักชีฝรั่ง และผักบุ้งที่เหลือรากให้ต้องทิ้งอยู่บ่อยๆ ลองเปลี่ยนมาตัดรากแบบเหลือลำต้นเอาไว้เล็กน้อย แล้วตัดแต่งรากให้ไม่ยาวเกินไปก็สามารถนำไปปักลงดินแล้วรดน้ำเพื่อปลูกต่อได้เช่นกัน ขนาดพืชหัวอย่างหอมหรือกระเทียม แค่นำกลีบหรือหัวไปปักลงดินแล้วรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ พวกมันก็จะโตขึ้นมาเป็นต้นให้เราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไม่ยากเลย ใครที่ทำอาหาร คราวหน้าก็ลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะ ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมีเศษผักเหลือทิ้ง แล้วยังได้ผักต้นใหม่ไว้กินต่อฟรีๆ ด้วย

เด็กๆ ก็ต้องดูแลไต

โรคไตในเด็กอาจเกิดขึ้นได้แต่กำเนิดหรือจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม แต่ปัญหาคือโรคนี้มักไม่แสดงอาการ ทำให้ผู้ปกครองมักไม่รู้ จึงพาเด็กส่งถึงแพทย์ช้า และอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น เราจึงรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาให้ว่าผู้ใหญ่จะสังเกตอาการป่วยทางไตของเด็กๆ ผ่านพฤติกรรมการเลี้ยงดู และการสังเกตจากปัสสาวะของเด็กๆ ได้อย่างไรให้ทันท่วงที

หนูอยากกินอะไร

หนึ่งในปัญหาของเด็กไทยทุกวันนี้ คือการได้กินนมแม่ในระยะเวลาอันสั้นกว่าที่ควรจะเป็น โดยมีตัวเลขพบว่าเด็กไทยได้กินนมแม่ถึง 6 เดือนเพียง 23.1% เท่านั้น โดยครอบครัวไทยส่วนใหญ่ให้เด็กเล็กกินนมผงทดแทนนมแม่ เป็นเหตุให้เด็กไม่แข็งแรง หรือมีพัฒนาการไม่สมวัย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วในนมแม่นั้นมีคุณค่ามากมาย

ขบวนการกินกู้โลก

ปัจจุบันนี้การกินของเรานั้นไม่ยั่งยืนสักเท่าไหร่ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เราอาจนึกไม่ถึงว่าก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยมาจากระบบอุตสาหกรรมอาหารมีสัดส่วนมากกว่าก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่เรามองว่าเป็นตัวร้าย หรือการกินของยังทำให้ระบบนิเวศถูกทำลาย เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า สัตว์สูญพันธ์ุ และปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย การกอบกู้โลกจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้จะเป็นไปไม่ได้เลย หากเราไม่ปรับเปลี่ยนวิถีการกิน