Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 79 ข้อมูล

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนมีนาคม2556

เราทุกคนล้วนเป็นผู้บริโภค แต่เรารู้ ตระหนัก และเท่าทันสื่อและการบริโภคในชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหน นี่คือที่มาของโครงการหนังสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค โดย 6 ผู้กำกับรุ่นใหม่ ที่จะมาแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ฉลาดรู้และเท่าทัน

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนสิงหาคม 2556

เปิดประเด็นเปลี่ยนความเข้าใจ เด็กอ้วน ไม่ได้หมายถึง เด็กน่ารัก แต่คือภัยคุกคามสุขภาพเด็กไทย สังคมต้องช่วยกันรณรงค์ 'อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน' และพบกับสถานการณ์ ข้อมูล ปัญหา ที่นำสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนตุลาคม 2556

เรียนรู้จักประโยชน์ที่แท้จริงของงานจิตอาสา เครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน การแบ่งปันจากนอกกาย นำสู่การพัฒนาจิตและตัวตนด้านในของเยาวชน ให้เกิดเป็นภูมิต้านทานที่แข็งแกร่ง เกิดการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนธันวาคม2556

รู้หรือไม่ การเดินให้ประโยชน์กับสุขภาพเรามากมายอย่างที่คาดไม่ถึง เป็นที่มาของโครงการชีวิตติดเดิน 'เมื่อสองเท้าเริ่มออกเดิน....เราเริ่มมองเห็นชีวิตด้านดีๆ' ศิลป์สร้างสุขฉบับนี้นำเสนอข้อมูล ประโยชน์ของการเดินที่มีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงเชิญชวนเยาวชนให้หันมาตระหนักถึงคุณค่าของการเดิน และสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนกุมภาพันธ์2557

เที่ยวบางลำพู ถิ่นรุ่มรวยศิลปวัฒนธรรม กับเรื่องเล่าความงดงามที่ชาวบ้านบางลำพูทุกคนภาคภูมิใจ และไปสนุกกับศิลปะพื้นบ้านที่เด็ก ๆ เยาวชนรุ่นใหม่ หยิบขึ้นมาปัดฝุ่นสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบสื่อดั้งเดิม อย่างหุ่นสาย รำตงของชาวกะเหรี่ยง หรือนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อร่วมสมัยอย่างสื่อภาพยนตร์สั้น ที่ได้โชว์พลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มที่

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนสิงหาคม2557

เยาวชนรุ่นใหม่ต้องรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดสถานการณ์และปัญหาเหล้าในกลุ่มเยาวชน รวมพลังเยาวชน มาสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทัน ทำอย่างไรที่จะ 'ไม่ปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา' ได้

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนกันยายน 2557

ทำความรู้จักเมืองสุขภาพดี 4 ด้าน ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยยุทธศาสตร์การสร้างเมือง 3 ดีวิถีสุข อันประกอบไปด้วย สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ตัวอย่างชุมชนที่สามารถสร้างเมือง 3 ดีวิถีสุขได้อย่างน่าชื่นชม คือ ชาวชุมชนบางลำพู ที่มีเด็ก ๆ เยาวชนกลุ่มเกสรลำพูและชาวบ้านพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อน จนเกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในชื่อ พิพิธบางลำพู

จุลสารศิลป์สร้างสุข เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558

เปิดประเด็น 'อยากเห็นเมืองไทยเป็นอย่างไรในอีก 20 ปีข้างหน้า?' นำสู่การศึกษากลยุทธ์และความสำคัญของการร่วมกันปฏิรูปประเทศไทย พลังของสื่อและศิลปวัฒนธรรมเพื่อประเทศชาติ พร้อมกับการร่วมตัวกันของพลังสื่อสร้างสรรค์และศิลปินแขนงต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข พฤษภาคม 2558

ไปรู้จักมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ตอน เด็กบันดาลใจ ก้าวใหม่ของการเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนทุกวัย ครอบครัว และผู้ปกครอง ได้รู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงสื่อดีสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะกับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นเด็กไทย 'คิดได้ คิดเป็น'

จุลสารศิลป์สร้างสุขเดือน มิถุนายน-กรฎาคม 2558

ไปรู้จักพลังเล็ก ๆ ที่ลุกขึ้นมาเป็น 1 ในพลังเปลี่ยนแปลงสังคม ตัวอย่างของเยาวชนผู้เป็น 'เด็กบันดาลใจ' ตัวอย่างของเด็กไทยที่ คิดได้ คิดเป็น ปลุกพลังความรู้ จินตนาการ เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดเป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไปในอนาคต

จุลสารศิลป์สร้างสุข เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำหลัก 3 ดีมาช่วยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นำสู่สุขภาวะที่ดีครบทุกมิติ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากนั้นพาไปรู้จักสินไซหรือสังข์ศิลป์ชัย ศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่นภาคอีสานที่กำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคม รวมถึงบทบาทของละครที่จะช่วยสร้างสุขภาวะ ปรับเปลี่ยนทั้งร่างกายและจิตใจ

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนกันยายน-ตุลาคม 2559

เปิดโครงการประกวดสื่อรณรงค์สร้างสรรค์ 'อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา' พร้อมสถานการณ์ข้อมูล ปัญหาของเหล้าที่มีต่อสุขภาวะเยาวชน ตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ ไปจนถึงทำลายความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน