Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 79 ข้อมูล

อ่านสร้างสุข 25 ปลดล็อกวิกฤตพัฒนการเด็กด้วยการอ่าน

แม้สถิติการอ่านของคนไทยจะดีขึ้น แต่ก็ยังต้องยอมรับว่ามีเด็กไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการอ่าน อันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของผู้ใหญ่ อ่านสร้างสุขฉบับนี้นำเสนอเนื้อหาประโยชน์ของการอ่าน ที่จะเข้ามาช่วยปลดล็อกและแก้ไขวิกฤตพัฒนาการเด็กได้ เพียงผู้ใหญ่ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เด็กเริ่มอ่านตั้งแต่ปฐมวัย 

อ่านสร้างสุข 21 การอ่านมหัศจรรย์แห่งสุขภาพ สุขชีวิต

อ่านสร้างสุข ๒๑ การอ่านมหัศจรรย์แห่งสุขภาพ – สุขชีวิต  รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาที่สำคัญจากหลายเทศถึงประโยชน์ของการอ่านที่ส่งผลต่อสุขภาพเชิงคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจทั้งยังช่วยป้องกันโรคและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกว่า การอ่านหนังสือเล่ม และการอ่านบนเครื่องมือสื่อสารให้ผลต่อร่างกายและจิตใจแตกต่างกันหรือไม่ เหตุใดยังการอ่านหนังสือเล่มจึงยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน 

อ่านสร้างสุข 1 มหัศจรรย์แห่งการอ่าน : ฐานพลังการพัฒนาสมองและศักยภาพมนุษย์

อ่านสร้างสุขฉบับนี้นำเอาเนื้อหาจากวารสารอ่านสร้างสุข 'หนังสือภาพสื่อสรางสรรค์พัฒนาสมองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกน้อย' มาปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลจากผลการทำงานของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่ผ่านมา จนเกิดเป็นวารสารเล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมทั้งความรู้ เทคนิค และประโยชน์ของการอ่านในการส่งเสริมสุขภาวะด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ พร้อมแนะนำรายชื่อหนังสือที่เหมาะสมให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอีกด้วย

จุลสาร ร หัน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554

จุลสารฉบับสู้ภัยน้ำท่วม พบกับก้าวแรกของการเปลี่ยนชื่อและยุทธศาสตร์ของ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็น แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ เรียนรู้งานพื้นที่สร้างสรรค์ที่ชุมชนนางเลิ้ง พร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปวัฒนธรรมอยาง กระตั้วแทงเสือ ไปชมบ้านพิพิธภัณฑ์ และชวนเด็ก ๆ ประดิษฐ์เรือใบซูเปอร์มดเป็นของเล่นน่ารัก ทั้งสนุกและอนุรักษ์ภูมิปัญญา

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนกรกฎาคม 2555

เปิดประเด็นเรื่องโกงในเมืองไทย นานาทัศนะของคนดังและศิลปินที่มีต่อการโกง รู้จักโครงการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่และเยาวชนตื่นตัวไม่มองการโกงเป็นเรื่องปกติ แต่คือภัยคุกคาม ด้วยการเล่าเรื่องโกง ด้วยศิลปะหนังสั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนสิงหาคม 2555

ไปทำความรู้จักกับการนำศิลปะมาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สังคม นานาทัศนะจากศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกับไปทำความรู้จักกับโครงการศิลปะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนกันยายน-ตุลาคม2555

พบกับเรื่องราวการประสานกำลังของ ศิลปะ ศิลปินพื้นบ้าน กับการรวมตัวเพื่อนำศิลปะมาสร้างสรรค์ความสุข นอกจากนี้ศิลปะยังเป็นกลยุทธ์การสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม2555

เปิดข้อมูลปัญหาการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ภาวะกัดกินและคุกคามสังคม พบกับการรวมตัววาระพิเศษของนักเขียน 22 คนกับเรื่องสั้น 22 เรื่อง ในหนังสือพิเศษชุด รหัสลับคอร์รัปชั่น มุ่งหวังปลุกสังคมให้ตื่นและหันมาตระหนัก และช่วยกันต้านคอร์รัปชั่นกันอย่างจริงจัง

จุลสาร ศิลป์สร้างสุข เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2556

ใครคือ เด็กเฮ้ว? สำคัญอย่างไร? ทำอะไร? มาหาคำตอบได้ในศิลป์สร้างสุขฉบับนี้ กับโครงการเด็กเฮ้วโปรเจกต์ โครงการที่เด็กเฮ้วอาสาสมัคร มาช่วยกันสร้างสรรค์สื่อเพื่อจุดประเด็นสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องราวต่าง ๆ แม้จะเป็นเพียงเสียงเล็ก ๆ แต่ก็มีพลังและมีความสำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่แน่นอน