Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 72 ข้อมูล

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 47 เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2562

ศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 47 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 นำเสนอโครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ซึ่งเป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสุขภาวะที่ตอบรับในยุคสื่อดิจิทัล เพราะเป็นการผลิตคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และหยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีนิสิตนักศึกษาและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมมากมาย โดยนอกจากได้สื่อที่มีคุณภาพเพื่อเป็นรณรงค์ลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ต่อไป

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 48 เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2562

ศิลป์สร้างสุขฉบับนี้ เปิดตัวโครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่สตอรี่ : Run for New Life Story  กับ 8 บุคคลต้นแบบ จาก 8 พื้นที่ทั่วประเทศ ที่กล้าเปลี่ยน...ลุกขึ้นมาวิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเป็นเวลากว่า 3 เดือน (ก.ย. - พ.ย. 62) โดยมีการตามติดถ่ายทำจากทีมผลิตตสื่อ 8 ทีม  เพื่อมาเผยแพร่ทางออนไลน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนถามตัวเอง  ว่า เราจะ “ปล่อย” หรือ จะ “เปลี่ยน”  นอกจากนี้ภายในเล่มยังมีการนำเสนอเรื่องราวดนตรีบำบัดสร้างชีวิตใหม่ให้เยาวชนผู้หลงเดิรนทางผิด และเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ศิลป์สร้างสุข ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2562 มีเรื่องเด่นประจำฉบับ ที่คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ต้องเปลี่ยนค่านิยมเก่า ๆ ที่บอกว่าเด็กอ้วนน่ารัก  เพราะแท้จริงเด็กที่น้ำหนักตัวมากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่าง ๆ มากมาย  โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ได้รณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมของเด็กให้ลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผัก ผลไม้  นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความสามารถของเยาวชน กับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”  และยังพบสาระต่าง ๆ มากมายอีกภายในเล่มนี้

อ่านสร้างสุข เล่ม 26 - 1009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ เล่ม 1

การอ่านเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ที่น่ามหัศจรรย์  โดยเฉพาะการอ่านวรรณกรรม ทั้งนวนิยายไทย นวนิยายต่างประเทศ จะช่วยสร้างทักษะการคิด และการเท่าทันอารมร์และการเรียนรู้ครอบคลุมในทุกมิติ เยาวชนอายุ 12-18 ปี  จึงควรหาวรรณกรรมเล่มโปรดไว้เป็นหนังสือคู่กาย อ่านสร้างสุขเล่มนี้คือคำตอบ !!!  

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 45 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2562

เนื้อหาในจุลสาร ศิลป์สร้างสุข ฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ เพื่อให้เด็ก ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ด้วยกัน  เนื้อหาฉบับนี้ มีการพูดคุยกันในเรื่องกิจกรรม “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” โดยการลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้  มีการแสดงทัศนะการขับเคลื่อนวัฒนธรรม โดย อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และกวีซีไรต์ รวมทั้งการเสริมพัฒนการเด็กด้วยการปั้นดินศิลปะจากสิ่งรอบตัวภายในครอบครัวและชุมชน

อ่านสร้างสุข 27 มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย

อ่านสร้างสุข ฉบับที่ 27 เล่มนี้ ได้รวบรวมกระบวนการเรียนรู้ และคัดเลือกหนังสือ และกิจกรรมที่น่าสนใจที่เด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่สร้างสรรค์ที่เรียกว่า “ห้องสมุด”  สำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว ห้องสมุดต้องเป็นพื้นที่เล่น และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน  เพราะนั่นคือ พื้นที่มหัศจรรย์ของพวกเขา

อ่านสร้างสุข เล่ม 26 - 1009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ เล่ม 2

อ่านสร้างสุขเล่มนี้  เป็นการรวบรวมวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมโลก จำนวน 1,009 เล่ม ที่แนะนำให้เด็กและเยาวชนอายุ 12-18 ปี ได้อ่าน  เพราะพบว่าพลังของวรรณกรรม ทำให้สมองของเยาวชนมีความสุข นำไปสู่พลังชีวิตที่มีความฉลาดทางอารมณ์ โดยคุณชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้นำการคัดสรรวรรณกรรมทุกเล่ม ด้วยความปรารถนาให้เด็กและเยาวชนได้บ่มเพาะความเกื้อกูลมนุษย์และโลกอย่างเติบโตและงดงาม  

อ่านสร้างสุข 22 การ์ตูนศิลปะทรงพลัง สร้างยอดนักอ่าน

อ่านสร้างสุข ฉบับนี้ เราจะมาเรียนรู้การอ่านของเด็กวัยการ์ตูน ซึ่งมีอายุก่อน 12 ปี มีคำกล่าวว่า  “ธรรมชาติของสมองจะรับ จดจำ มีความสุขจากภาพ” นั่นคือ เสน่ห์ของหนังสือการ์ตูน ที่สามารถดึงดูความสนใจของเด็กได้ด้วยภาพ สีสัน ทำให้เด็กเพลิดเพลินในการอ่าน และมีความสนุกกับการอ่าน  การ์ตูนจึงเป็นหนังสือทรงพลังที่กระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน

อ่านสร้างสุข 18 Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง

หนังสือ อ่านสร้างสุข 18 Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง มีเนื้อหาการสร้างเสริมเยาวชนสู่ยุวทูตการอ่าน ด้วยการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักสื่อสารรักการอ่าน กุญแจสำคัญในการเลือกหนังสือที่ควรอ่าน รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักอ่าน

เอิ้นเน้อ Issue 4 : เยี่ยมเยือน บ้านเรือน คนเมือง เชียงใหม่

ในวันที่การท่องเที่ยวเบ่งบาน คนรุ่นใหม่เริ่มย้อนกลับไปสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม เอิ้นเน้อ ฉบับที่ 4 จึงขอพาไปเยี่ยมเยือนบ้านเรือน วิถีชีวิตของคนล้านนาแท้ ๆ ที่หยิบเอาคุณค่าในวิถีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ผสานความเก่าและความใหม่ให้ลงตัว เป็นการท่องเที่ยวที่น่ารัก ใกล้ชิดชุมชน เรียบง่าย และหยั่งรากถึงคุณค่าความเป็นชุมชนได้อย่างแท้จริง

เอิ้นเน้อ Issue 3 : จุดประกายฝายพญาคำ ความยั่งยืน ภูมิปัญญา และประชาธิปไตย

เพราะมนุษย์กับน้ำเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มนุษย์อยู่ไม่ได้หากขาดไร้ซึ่งแหล่งน้ำ เอิ้นเน้อ ฉบับที่ 3 นี้จึงขอพาไปเรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณการจัดการน้ำของคนล้านนา โดยกรณีศึกษาที่เหมืองฝายพญาคำ ที่วันนี้ยังคงมีการจัดการน้ำอย่างเข้มแข็ง สืบต่อรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง การจัดการน้ำยังผูกพันกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ที่ร้อยเชื่อมโยงทุกคนในชุมชนเข้าไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว

เอิ้นเน้อ Issue 2 : สำรวจตัวตนคนลับแลง

วารสารเพื่อการปลุกใจเมืองล้านนา ฉบับที่ 2 พาไปรู้จักคนผู้ปลุกแรงบันดาลใจในเมืองลับแลง หรือเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ เมืองที่มักจะถูกมองข้าม มองผ่าน แท้จริงแล้วเมืองลับแลนั้นช่างแสนรุ่มรวยด้วยเสน่ห์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มากกว่าตำนานเมืองแม่ม่ายที่เล่าลือกันไหน ๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของลับแลวันนี้ คือ คนลับแลที่มีลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ทำให้ลับแลเป็นเมืองน่ารัก น่าอยู่ วัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กับการก้าวหน้าไปกับโลกสมัยใหม่อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน