Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 141 ข้อมูล

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ผมไปหาหมอ" เด็กชาย

ผมไปหาหมอ เรื่องเล่าทางสังคม ฉบับเด็กชาย สอนพฤติกรรมที่ควรทำเมื่อเด็กไม่สบายแล้วต้องไปหาหมอให้กับเด็กๆ พฤติกรรมที่ต้องทำเมื่อต้องไปโรงพยาบาลเมื่อไปพบคุณหมอ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ปิดทีวีไปกินข้าว" เด็กหญิง

ปิดทีวีไปกินข้าว เรื่องเล่าทางสังคม ฉบับเด็กหญิง เพื่อสอนวินัยให้กับเด็กออทิสติก เมื่อดูทีวีแล้วได้เวลากินข้าว จะต้องปิดทีวีแล้วมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ปิดทีวีไปกินข้าว" เด็กชาย

ปิดทีวีไปกินข้าว ฉบับเด็กชาย เรื่องเล่าทางสังคม เพื่อสอนวินัยให้กับเด็กออทิสติก เมื่อดูทีวีแล้วได้เวลากินข้าว จะต้องปิดทีวีแล้วมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปว่ายน้ำ" เด็กหญิง

ไปว่ายน้ำ ฉบับเด็กหญิง นิทานเรื่องเล่าทางสังคม ที่สอนและแนะนำพฤติกรรมการไปว่ายน้ำให้กับเด็กออทิสติก ทั้งการเตรียมสิ่งของ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่สระว่ายน้ำ การเชื่อฟังตามที่คุณครูแนะนำ การรู้จักรักษาความสะอาดหลังการว่ายน้ำ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปว่ายน้ำ" เด็กชาย

ไปว่ายน้ำ ฉบับเด็กชาย นิทานเรื่องเล่าทางสังคม ที่สอนและแนะนำพฤติกรรมการไปว่ายน้ำให้กับเด็กออทิสติก ทั้งการเตรียมสิ่งของ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่สระว่ายน้ำ การเชื่อฟังตามที่คุณครูแนะนำ การรู้จักรักษาความสะอาดหลังการว่ายน้ำ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "กินยาเวลาไม่สบาย" เด็กหญิง

กินยาเวลาไม่สบาย ฉบับเด็กหญิง เรื่องเล่าทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก แนะนำวิธีการดูแลตนเองเวลาไม่สบาย ต้องไปหาหมอ กินยาให้ตรงเวลาตามที่หมอแนะนำ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "กินยาเวลาไม่สบาย" เด็กชาย

กินยาเวลาไม่สบาย ฉบับเด็กชาย เรื่องเล่าทางสังคมสำหรับเด็กออสทิสติก แนะนำวิธีการดูแลตนเองเวลาไม่สบาย ต้องไปหาหมอ และต้องกินยาให้ตรงเวลาตามที่หมอแนะนำ 

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปโรงเรียน" เด็กหญิง

ไปโรงเรียน ฉบับเด็กหญิง เรื่องเล่าทางสังคม ที่บอกเล่าให้เด็กออทิสติกเรียนรู้จักพฤติกรรมการไปโรงเรียน สิ่งที่ต้องทำเมื่อไปโรงเรียน ปลูกฝังทัศนคติว่าการไปโรงเรียนสนุกสนาน มีเพื่อนๆ มากมาย และมีการเรียนการสอนจากคุณครูที่น่ารัก 

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปโรงเรียน" เด็กชาย

ไปโรงเรียน ฉบับเด็กชาย นิทานเรื่องเล่าทางสังคม ที่บอกเล่าให้เด็กออทิสติกเรียนรู้จักพฤติกรรมการไปโรงเรียน สิ่งที่ต้องทำเมื่อไปโรงเรียน ปลูกฝังทัศนคติว่าการไปโรงเรียนสนุกสนาน มีเพื่อนๆ มากมาย และมีการเรียนการสอนจากคุณครูที่น่ารัก 

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "กินผักได้นะ" เด็กหญิง

กินผักได้นะ ฉบับเด็กหญิง เป็นนิทานเรื่องเล่าทางสังคม สำหรับเด็กออทิสติก ที่เชิญชวนให้เด็กๆ มากินผัก เพื่อสุขภาพที่ดี สดใส ร่างกายที่แข็งแรง ขับถ่ายสะดวก

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "กินผักได้นะ" เด็กชาย

กินผักได้นะ ฉบับเด็กชาย เป็นนิทานเรื่องเล่าทางสังคม สำหรับเด็กออทิสติก เชิญชวนให้เด็กๆ มากินผัก เพื่อสุขภาพที่ดี สดใส ร่างกายแข็งแรง ขับถ่ายสะดวก

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ตัดเล็บกันเถอะ" เด็กหญิง

ตัดเล็บกันเถอะ ฉบับเด็กหญิง เป็นนิทานเรื่องเล่าทางสังคม (Social Story) ที่สอนสุขลักษณะนิสัยให้กับเด็กออทิสติก ดูแลตัวเองด้วยการตัดเล็บให้สะอาด เรียบร้อย