Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 107 ข้อมูล

หนังสือภาพ "ตัวเลขเป็นอะไร" ครูชีวัน วิสาสะ

ตัวเลขเป็นอะไร คือหนังสือภาพเสริมศักยภาพการเรียนรู้และความเข้าใจรูปลักษณ์ของตัวเล็กอารบิคสำหรับเด็กๆ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการเชื่อมโยงตัวเลขกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปซื้อขนม" เด็กหญิง

ไปซื้อขนม ฉบับเด็กหญิง เรื่องเล่าทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมและสอนทักษะสังคมที่เหมาะสมในสถานการณ์ไปซื้อขนม หรือสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ให้เด็กสามารถปฏิบัติไ้ด้ถูกต้อง

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปว่ายน้ำ" เด็กหญิง

ไปว่ายน้ำ ฉบับเด็กหญิง นิทานเรื่องเล่าทางสังคม ที่สอนและแนะนำพฤติกรรมการไปว่ายน้ำให้กับเด็กออทิสติก ทั้งการเตรียมสิ่งของ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่สระว่ายน้ำ การเชื่อฟังตามที่คุณครูแนะนำ การรู้จักรักษาความสะอาดหลังการว่ายน้ำ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปว่ายน้ำ" เด็กชาย

ไปว่ายน้ำ ฉบับเด็กชาย นิทานเรื่องเล่าทางสังคม ที่สอนและแนะนำพฤติกรรมการไปว่ายน้ำให้กับเด็กออทิสติก ทั้งการเตรียมสิ่งของ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่สระว่ายน้ำ การเชื่อฟังตามที่คุณครูแนะนำ การรู้จักรักษาความสะอาดหลังการว่ายน้ำ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ตัดเล็บกันเถอะ" เด็กหญิง

ตัดเล็บกันเถอะ ฉบับเด็กหญิง เป็นนิทานเรื่องเล่าทางสังคม (Social Story) ที่สอนสุขลักษณะนิสัยให้กับเด็กออทิสติก ดูแลตัวเองด้วยการตัดเล็บให้สะอาด เรียบร้อย

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก หนูแปรงฟันทุกวัน Brush Girl Small

หนูแปรงฟันทุกวัน เป็นนิทานเรื่องเล่าทางสังคม ( Social Story) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก สามารถดูแลตนเองได้ ด้วยการนำเสนอด้านภาษาและรูปภาพที่แสดงพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกวิธี

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ทิ้งขยะที่ไหน" Bin Boy Small

ทิ้งขยะที่ไหน เป็นนิทานเรื่องเล่าทางสังคม ( Social Story) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเด็กออทิสติก สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ของสังคม อยู่โรงเรียนต้องช่วยกันดูแลความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก นอนหลับนะ ฉบับเด็กหญิง

นอนหลับนะ ฉบับเด็กหญิง นิทานเรื่องเล่าทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก ที่สอนพฤติกรรมการเข้านอนที่ถูกต้อง และส่งเสริมวินัยในการเข้านอนให้เป็นเวลา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเด็กๆ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "นอนหลับนะ" เด็กชาย

นอนหลับนะ ฉบับเด็กชาย นิทานเรื่องเล่าทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก ที่สอนพฤติกรรมการเข้านอนที่ถูกต้อง และส่งเสริมวินัยในการเข้านอนให้เป็นเวลา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเด็กๆ

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปห้างสรรพสินค้า" เด็กหญิง

ไปห้างสรพพสินค้า ฉบับเด็กหญิง เรื่องเล่าทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก ที่แนะนำพฤติกรรมที่ควรทำเมื่อไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าให้กับเด็กๆ เพื่อช่วยสอนทักษะทางสังคมที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับเด็กเมื่อต้องอยู่ในชุมชน

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "ไปห้างสรรพสินค้า" เด็กชาย

ไปห้างสรพพสินค้า ฉบับเด็กชาย เรื่องเล่าทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก ที่แนะนำพฤติกรรมที่ควรทำเมื่อไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าให้กับเด็กๆ เพื่อช่วยสอนทักษะทางสังคมที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับเด็กเมื่อต้องอยู่ในชุมชน

เรื่องเล่าสำหรับเด็กออทิสติก "หนูไปหาหมอ" เด็กหญิง

หนูไปหาหมอ เรื่องเล่าทางสังคม ฉบับเด็กหญิง สอนพฤติกรรมที่ควรทำเมื่อเด็กไม่สบายแล้วต้องไปหาหมอไม่สบายให้กับเด็กๆ พฤติกรรมที่ต้องทำเมื่อต้องไปโรงพยาบาลเมื่อไปพบคุณหมอ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง