Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 544 ข้อมูล

ชุมชนรับน้ำ จังหวัดอุทัยธานี โดย จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชุมชนรับน้ำ (เกาะเทโพ) จังหวัดอุทัยธานี เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี แต่คนทั่วไปในสังคมกลับไม่รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนดังกล่าว กลุ่มจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนปัญหาดังกล่าวให้คนทั่วไปได้รับรู้ ซึ่งอาจนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้

Ignore โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญหาการเพิกเฉยต่อการค้าประเวณีเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในสังคมไทย ไม่เว้นแม้แต่ในสถาบันการศึกษา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และทัศนคติของคนในสังคม ทางกลุ่มจึงต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสื่อสารกับชุมชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้

ลำพยาสร้างสรรค์ทางม้าลาย โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน้าโรงเรียนบ้านลำพยา จังหวัดนครปฐม เป็นเส้นทางลัดออกไปทางราชบุรี จึงมีรถขับผ่านไปมาด้วยความเร็วอยู่บ่อยครั้ง ทางกลุ่มจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้

ลำพู รำลึก โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ตามตรอกซอกซอยในชุมชนบางลำพูให้สวยงาม เพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5 Senses สัมผัสบางกระเจ้า โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวในบางกระเจ้าโดยใช้การออกแบบแอพพลิเคชั่นผสมผสานกับการออกแบบจุดสัมผัสท้องถิ่นด้วยการใช้หลักการสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย)

แชร์ร้าว โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทนต่อสภาวะการโดน Bully และการตระหนักถึงความรอบคอบในการใช้สื่อโซเซียล ผลงานว่า “แชร์ร้าว” คำว่าแชร์ ก็คือการที่เราแชร์ ส่วนร้าว ก็คือแล้ว เป็นศัพท์ของวัยรุ่น เป็นการสะท้อนสังคมในเรื่องของการแชร์