กลุ่มโครงการสื่อธรรมเพื่อวิถีสุขภาวะทางปัญญา

กลุ่มงาน : สุขภาวะทางปัญญา

ประเด็น : สื่อธรรมะเพื่อวิถีสุขภาวะปัญญา

ภาคี : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และธรรมภาคี

ช่องทางติดต่อ

Facebook :

E-mail :

Website : https://www.bia.or.th/html_th/

Tel : 02-936-2800พื้นที่ดำเนินการ สถานที่ อำเภอ ตำบล จังหวัด สถานะ
วัด วัดญาณเวศกวัน บางกระทึก สามพราน นครปฐม ดำเนินการ
วัด วัดป่าหนองไผ่ เมืองสกลนคร ดงมะไฟ สกลนคร ดำเนินการ
วัด วัดป่าโนนกุดหล่ม เมืองศรีสะเกษ โพนขวา ศรีสะเกษ ดำเนินการ
วัด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง นครศรีธรรมราช ดำเนินการ
วัด วัดวังตะวันตก เมืองนครศรีธรรมราช คลัง นครศรีธรรมราช ดำเนินการ
วัด วัดศรีทวี เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง นครศรีธรรมราช ดำเนินการ
วัด วัดสุทธิวราราม สาทร ยานนาวา กรุงเทพฯ ดำเนินการ
วัด วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เมือง สุเทพ เชียงใหม่ ดำเนินการ
โรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง นครศรีธรรมราช ดำเนินการ
โรงเรียน โรงเรียนวิถีธรรม เมืองสกลนคร ธาตุเชิงมุม สกลนคร ดำเนินการ
พื้นที่ดำเนินการ สถานที่ อำเภอ ตำบล จังหวัด สถานะ