Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก" พบ 253 ข้อมูล

ต่างวัย ต่างใจอาสา

งานจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่ทำได้ตั้งแต่เด็กจนผู้สูงอายุ เพียงเราเลือกงานที่ชอบ และตามความสามารถของเรา ถ้าเป็นวัยเด็กแนะนำให้ตามคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานอาสาที่วัดหรือโรงเรียน พอโตมาอายุ 3-12 ปี อยู่ในช่วงชอบการเรียนรู้ เชื่อมโยงสิ่งรอบตัว งานอาสาที่เหมาะสม คือการจัดสวน ทำงานศิลปะ มาถึงช่วงวัยรุ่น เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง งานจัดพื้นที่สร้างสรรค์ สอนวาดรูป ในวัยทำงานเราเลือกงานอาสาได้ตามความถนัดในอาชีพเลย แม้ยามชรางานอาสาที่มีคุณค่า มากประสบการณ์ คือ การนำชม นำทัวร์ชุมชม แค่คิดจะทำงานอาสา เราก็สามารถลงมือได้ง่าย เริ่มต้นที่ตัวเรา...สนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com 

พินิจ พิศ ณุโลก โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรมในเขตเมือง และจังหวัดพิษณุโลก แนวคิดเกิดจากการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อบุคคลนอกพื้นที่ ( unseen ) โดยมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งในเขตตัวเมืองที่มีสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลบซ่อนอยู่ แม้ทางภาครัฐจะมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสื่อความรู้ต่างๆพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังไม่สื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ทราบเท่าที่ควรนัก การท่องเที่ยวในจุด unseen ในเขตเมืองนี้ สามารถที่จะเดินทางด้วยจักรยานหรือการเดินได้ โดยการเดินทางด้วยวิธีการนี้ จะสร้างการจับจ่ายแก่คนในพื้นที่

โปสเตอร์รณรงค์ชุด ที่ดินของใคร -1

โปสเตอร์รณรงค์ชุด ที่ดินของใคร - 2

โปสเตอร์รณรงค์ชุด ที่ดินของใคร - 3