Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "นิทาน การ์ตูน" พบ 140 ข้อมูล

หนูเจ็ดสี

นิทานสองภาษา หนังสืออยากมีเพื่อน

นิทานสองภาษา ฉึกฉัก ฉึกฉัก

นิทานสองภาษา ทุกมื้ออร่อยจัง

ผู้เขียนเค้าโครงเรื่องทำหนังสือภาพชื่อเรื่อง “ของโปรดของนินจา” เรื่องนี้เพราะ ต้องการไว้อ่านให้ลูกฟัง ฝึกให้น้องรู้จักอาหารประเภทต่างๆ แต่แผนงานฯ ร่วมกับบรรณาธิการหนังสือเด็กนำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็น “ทุกมื้ออร่อยจัง” เพื่อให้เด็กๆ มีความสุขในการกินอาหารทุกๆ มื้อ ผู้เขียนเค้าโครงเรื่องทำหนังสือภาพชื่อเรื่อง “ของโปรดของนินจา” เรื่องนี้เพราะ ต้องการไว้อ่านให้ลูกฟัง ฝึกให้น้องรู้จักอาหารประเภทต่างๆ แต่แผนงานฯ ร่วมกับบรรณาธิการหนังสือเด็กนำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็น “ทุกมื้ออร่อยจัง” เพื่อให้เด็กๆ มีความสุขในการกินอาหารทุกๆ มื้อ