Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "งานวิชาการ และกฎหมาย" พบ 50 ข้อมูล

การทำงานของสื่อโทรทัศน์ในเหตุการณ์การเดินเท้าค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์

เอกสารรายงานสรุปผลการศึกษาการทำงานของสื่อโทรทัศน์ในเหตุการณ์เดินเท้าค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ปี 2556 สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสารีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาได้ร้องขอให้มีเดียมอนิเตอร์ทำการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสื่อในประเด็นการไม่ทำหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งสะท้อนถึงสถานะด้านเสรีภาพของสื่อและสิทธิของประชาชน มีเดียมอนิเตอร์จึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวในการนำเสนอข่าวภาคค่ำและข่าวภาคดึกของฟรีทีวีและข่าวทีวีดาวเทียม คือ เนชั่นแชนแนล สปริงนิวส์ และ TNN24 ในวันที่ 22 ก.ย. 2556 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเดินเท้าค้านการสร้างเขื่อน ฯ 

เกณฑ์ FAO กับการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสื่อไทย

จากสถานการณ์ของประเทศไทยที่มีสถิติการใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการนำเข้าสารเคมีกำจัดปีละกว่า 22 หมื่นล้านบาท สอดคล้องกับการใช้งบประมาณในการสื่อสารและส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบเพื่อจูงใจให้เกษตรกรใช้สารเคมี ขณะที่ยังไม่มีกลไกในการกำกับดูแล Media Monitor จึงได้จัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะห์โฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสื่อนิตยสาร วารสาร ตามแนวปฏิบัติในการจำหน่ายและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยทำการศึกษาวิจัยในระหว่างช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 2556 ในประเด็นว่า โฆษณาดังกล่าวมีการละเมิดแนวปฏิบัติ ไม่ละเมิดแนวปฏิบัติ หรือไม่สามารถระบุได้ว่าละเมิดหรือไม่ เพื่อเป็นการนำเสนอต่อภาครัฐเพื่อหารือกรอบแนวทางในการดูแลประเด็นดังกล่าวนี้ต่อไป

การศึกษาวิเคราะห์ สปอตโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความงามทางวิทยุกระจายเสียงที่ปรากฏในเว็บไซต์

การศึกษาผังรายการ เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการประกอบกิจการบริการสาธารณะของฟรีทีวี

รายงานสรุปผลงานวิจัย การศึกษาผังรายการ เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการประกอบกิจการบริการสาธารณะของฟรีทีวี  เป็นงานวิจัยในปี 2556 ในช่วงก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ผังรายการฟรีทีวีช่อง 5, 11 และไทยพีบีเอส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขอใบอนุญาตการประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะ ในช่วงวันที่ 15-21 มกราคม 2556 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการประกอบกิจการตามระเบียบ กสทช. แบ่งแยกตามประเภทรายการคือ ข่าวสาร สาระประโยชน์ สาระบันเทิง บันเทิง บริการธุรกิจ/แนะนำสินค้า แจ้งรายการสถานี ของแต่ละสถานีโดยละเอียด

สื่อกับการผลิตซ้ำความรุนแรงและอคติทางเพศ - ศึกษาละครซิทคอมในฟรีทีวี

สื่อละครโทรทัศน์ อาจเรียกได้ว่าเป็นโรงงานผลิตซ้ำอคติและภาพตัวแทนทางเพศ โดยการนำเสนอภาพตัวละครเอก ทั้งพระเอก นางเอก นางร้าย และตัวละครข้ามเพศซ้ำ ๆ โดยเฉพาะค่านิยมทางเพศในหลายมิติเช่น ชายเป็นใหญ่ วัฒนธรรมบริโภคฯลฯ ในขณะที่การเกิดขึ้นของละครอีกกลุ่มคือ ซิทคอม เป็นทางเลือกในการนำเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่และบุคคลข้ามเพศ มีเดียมอนิเตอร์จึงได้ทำการศึกษา ละครซิทคอมไทยกับค่านิยมด้านอดคติและค่านิยมทางเพศ โดยการศึกษาชิ้นนี้ได้ศึกษาละครซิทคอมไทยในช่วงเดือนกันยายน 2555 เทียบกับการศึกษาในปี 2550 เพื่อให้มองเห็นภาพการผลิตซ้ำความรุนแรงและอคติทางเพศในซิทคอมฟรีทีวีไทย