Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 675 ข้อมูล

เปิดโลกอาสา : Thai Bangkaew Club and NoBoDy Project

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการ Thai Bangkaew Club and Nobody Project เป็นงานอาสาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสี่ขา โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์บางแก้ว  ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ไทย  เราเป็นคนไทยก็ต้องเลี้ยงดูและอนุรักษ์ไว้  ไม่ปล่อยทิ้งให้เขาตกยาก  จึงได้เกิดการรวมตัวกันของคนเลี้ยงสุนัขพันธ์บางแก้ว  เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุยเรื่องการเลี้ยงดู และปรับพฤติกรรมของสุนัขบางแก้วให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ร่ารัก และเป็นมิตรกับผู้คน สนใจทำงานอาสาดุแลเพื่อนสี่ขา คลิก www.JitArSaBank.com   

เปิดโลกอาสา : Music Sharing

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการ Music Sharing กิจกรรมอาสาที่ระดมเครื่องดนตรีมือสอง  เพื่อนำไปสอนดนตรีให้กับเด็กขาดโอกาส และเด็กที่อยู่ในสังคมที่ความเสี่ยงทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน ความรุนแรงในครอบครัว โดยโครงการมีกิจกรรมกับเด็กใน 3 พื้นที่ คือ น้องชาวม้ง ที่จ.น่าน และน้อง ๆ ในชุมชนคลองเตย และชุมชนบางซื่อ ที่กรุงเทพมหานคร Music Sharing มุ่งหวังว่าดนตรีจะเปิดหัวใจให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มีจิตใจดี และเป็นคนดีของสังคม สนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com  หรือ สนใจร่วมกิจกรรมอาสา โครงการ Music Sharing คลิกhttps://www.facebook.com/MusicSharing...

เปิดโลกอาสา : มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการครูข้างถนน ความภาคภูมิใจที่มากกว่าคุณค่าความเป็นครู เพราะครูข้างถนน เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ที่พาเด็กเร่ร่อน เด็กข้างถนน ได้มีที่อยู่และที่เรียนในระดับเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป โครงการครูข้างถนนจะไปหาเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้มีโอกาสเข้ามาที่บ้านเปิด คือ “บ้านสร้างสรรค์” ที่รังสิตคลอง 3 สำหรับเด็กผู้ชาย และ “บ้านอุปถัมภ์” ที่หลักสี่ สำหรับเด็กผู้หญิง ครูข้างถนน ตระหนักดีว่า เด็กแต่ละคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน แต่จะเน้นการบ่มเพาะให้เด็กได้มีพรแสวง เพื่อคว้าโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กเหล่านี้  สนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com  ...สนใจทำงานอาสาครูข้างถนน ติดต่อ  02-574-1381, 02-574-3753, 02-574-6162  หรือ e-mail : fblc_th@hotmail.com

เปิดโลกอาสา : ครูอาสากลางกรุง

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการครูอาสากลางกรุง หน่วยงานอิสระที่เปิดโอกาสให้คนที่รักการสอนและรักเด็ก ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ขอเพียงมีใจอยากทำงานอาสา และพร้อมที่จะมอบความรัก ความสนุก ความรู้ให้กับเด็ก ๆ ในทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้เด็ และครูอาสาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสานสัมพันธ์การเป็นผู้ให้และผู้รับที่มีคุณค่า ผู้สนใจทำงานครูอาสา และงานจิตอาสาต่าง ๆ คลิก www.JitArSaBank.com   ...โครงการครูอาสากลางกรุง จัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนราชพัสดุ ติดต่อ : จิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง) โทรศัพท์ : 081-515-8564 e-mail : sunday2309@hotmail.com    

Happiness Calendar ปฏิทินความสุข

ปฏิทินความสุข “Happiness Calendar”  เครื่องมือที่จะให้คุณคิดทบทวนความรู้สึกในแต่ละวันของคุณว่าเป็นอย่างไร เรามีอความสุขเพราะอะไร เราทุกข์เพราะเหตุใด จากหลักคิดแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า “ในกัน” (Naikan) หมายถึง การได้หยุดสำรวจจิตใจ ทบทวนตัวเองในแต่ละวัน เพื่อให้ได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง จะได้อยู่กับปัจจุบันและวันพรุ่งนี้ได้ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ... “ในกัน” สามารถทำได้หลายวิธี และหนึ่งในนั้นก็คือ การระบายสีใน ปฏิทินความสุข “Happiness Calendar” ซึ่งจะช่วยให้คุณได้สำรวจจิตใจตัวเอง ประมวลผลด้วย "สีสัน" ของจิตใจในแต่ละวันลงไป ปฏิทินความสุข Happiness Calendar นี้ ดาวน์โหลดปฏิทินขนาดใหญ่ A1 http://bit.ly/2AROosB ดาวน์โหลดปฏิทินขนาด A4 ต่อกัน 4 แผ่น https://bit.ly/2Jg4pi4 คู่มือแนะนำการใช้ http://bit.ly/2AROsZn ขอให้ทุกคนมีความสุข ด้วยความปรารถนาดีจาก ความสุขประเทศไทย www.happinessisthailand.com และ www.facebook.com/happinessisthailand    

จิตอาสาพลังแผ่นดิน ตอบโจทย์ CSR

“องค์กรก้าวหน้า สังคมได้ประโยชน์” เป้าหมายของการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ที่ต้องการยกระดับงาน CSR ของภาคธุรกิจที่ดีอยู่แล้ว ให้มีมิติของการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ต่อยอดกันระหว่าง ลูกค้า พนักงาน และสังคม ในรูปแบบของกระบวนการ “Self-Reflection : สะท้อนคิด พัฒนาจิตใจ” เพราะการทำงานด้าน CSR เป็นการทำงานเพื่อสังคม แม้จะเกิดผลสำเร็จเล็กให้กับสังคม แต่นั่นคือเส้นทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ในมิติของการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาในสังคม รู้จักโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน คลิก www.palangpandin.com    

เปิดบัญชีออมเวลา รับดอกเบี้ยความสุข กับธนาคารจิตอาสา

ทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของมนุษย์คือ เวลา  เพราะเมื่อเราเสียเวลาไป เราไม่สามารถที่จะหาเวลาจากที่ไหนมาทดแทนได้ ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องมีการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เพื่อคนที่เรารัก เพื่องานที่เราชอบ และเพื่อความสุขของเรา  และที่สำคัญ หากเวลานั้น สามารถออมไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ และแบ่งปันให้ผู้อื่น ย่อมทำให้เวลาทุกนาทีของเรามีคุณค่ายิ่งขึ้น ธนาคารจิตอาสาขอชวนคนไทยและผู้มีจิตอาสาทุกคน  เปิดบัญชีออมเวลา ทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเรา เพื่อนำมาแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน แล้วเราจะสัมผัสได้ว่า เวลาของเราทวีค่ายิ่งขึ้น และได้รับดอกเบี้ยงาม ๆ คือ ความสุข อิ่มเอม จากการเป็นผู้ให้ ...”สังคมที่ดี เริ่มจากการสละเวลาเพื่อผู้อื่น”... สมาชิกธนาคารจิตอาสา สามารถบันทึกดอกเบี้ย ซึ่งก็คือเรื่องราวดีๆ ที่คุณได้ใช้เวลา เพื่อความสุขมวลรวมในสังคมของเรา สังคมที่ดี เริ่มจากการ สละเวลาเพื่อคนอื่น ธนาคารจิตอาสา #ปันเวลาแชร์ความสุข ใช้เวลาเพื่อสร้างความสุขมวลรวมร่วมกัน ได้ที่ https://www.jitarsabank.com ร่วมเป็นสมาชิกสังคมออนไลน์ของธนาคารจิตอาสา https://www.facebook.com/JitArsaBank/

เปิดโลกอาสา : มูลนิธิสุขภาพไทย

"เราดูแลลูกหลานเรายังไง เราก็จะดูแลน้องๆ ในสถานสงเคราะห์อย่างนั้นเหมือนกัน" "มันได้ลดความเป็นอัตตาของเรา อัตตาก็คือ เราไม่ได้ยึดติดว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นของเรา สิ่งนี้จะต้องอยู่กับเราตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี้มันได้เข้ามาสะท้อนกับตัวเอง" - พี่ตาล นริศรา อารมณ์ชื่น "ตั้งแต่วันแรก เราจะเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ยิ้ม หน้าเฉยๆ ไม่ยิ้มแล้วไม่อยากมองหน้ามองตา จนเกือบเดือนกว่าที่เขาจะยอมรู้จักเรา พอมีการมอง มีการสัมพันธ์กันด้วยตาแล้ว รู้สึกเรามีความสุข" - สุรพี อภิมังคลากร (อาสา) มูลนิธิสุขภาพไทย website : http://www.thaihof.org/ facebook : https://www.facebook.com/thaihof.org  โทรศัพท์ : 02-589-4243 Email: thaihof@yahoo.com

เปิดโลกอาสา : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

"เด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเด็กพิการ ถ้าเขาได้รับศักยภาพ ได้รับความรู้ต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ได้รับความรู้เพื่อที่จะฟื้นฟูลูกให้ดีขึ้น มันดียังไง เด็กคนนั้นจะมีโอกาสได้ก้าวต่อไป การช่วยเหลือเด็กจากจุดเริ่มต้น คนที่สำคัญที่สุดคือ ครอบครัวเด็กพิการ ไม่ใช่พวกเรา ไม่ใช่คุณครู ไม่ใช่คุณหมอ แต่เป็นครอบครัวเด็กพิการ ซึ่งสำคัญมาก "  "ตอนแรกเข้ามาก็คือ เราอยากทำงานช่วยเหลือสังคม โดยที่อยากใช้สามารถของตัวเอง ณ วันนั้นก็คิดที่จะทำงานโดยไม่หวังที่จะมีเงินเก็บ ทำงานแบบขอให้ทำงานแล้วสบายใจ ไม่อยู่ภายใต้การกดดันต่างๆ ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย ... "  "มาทำงานนี้ทำให้เปลี่ยนตัวเอง คือเราไม่ใช่คนพิการ แต่เราเข้าใจเขา เราเข้าใจว่าเขาต้องการอะไร" - อภิรดี วานิชากร มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ: ที่อยู่: 546 ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าวแขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 02-539-2916,02-539-9958 โทรสาร: 02-539-9706 Email: fcdthailand@yahoo.com