Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 675 ข้อมูล

ครัวหลังเขา-ขมไก่ (ไตหย่า)

ครัวหลังเขา ลาบพริก(บีซู)

รายการครัวหลังเขา รายการนำเสนอคุณค่าอาหารชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อการอยู่พอดี กินพอดี เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน สำหรับตอนนี้มารู้จักชาวบีซู จ.เชียงราย คำว่า "บีซู" หมายถึงมนุษย์ที่แท้ อาศัยอยู่ที่ จ.เชียงรายแห่งเดียว ปัจจุบันยังคงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของตนเองอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งการแต่งกาย ภาษา รวมถึงเมนูอาหารของชาวบีซู เช่น เมนูลาบพริก ที่ใช้วัตถุดิบมาจากพืชพรรณในท้องถิ่น เช่น พริก ขิง ยอดผักไผ่ ส้มป่อย ตะไคร้ ใบหอมแป้น(กุยช่าย) ฯลฯ เอกลักษณ์อยู่ที่วิธีการลาบหรือการสับ จะทำในกระบอกไม้ไผ่ เป็นเมนูอาหารสุขภาพที่มักรับประทานกันในมื้อกลางวันของครอบครัวหรือในงานเกี่ยวข้าวของชุมชน

ครัวหลังเขา ต้มขม(ลีซู)

รายการครัวหลังเขา รายการนำเสนอคุณค่าอาหารชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อการอยู่พอดี กินพอดี เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน ตอนนี้เป็นตอนแรก พาไปรู้จักชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งเป็นชนเผ่าที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ รับประทานพืชผักสมุนไพรในอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ เมนูอาหารสาธิตในตอนนี้คือ "ต้มขม" มีวัตถุดิบเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีอยู่ในป่า พระเอกคือสมุนไพรที่ชื่อ "ดีงูหว้า" สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ปรับสมดุล เมื่อนำมาปรุงอาหารเป็นเมนู "ต้มขม" แล้ว จะนำไปรับประทานในพิธีเรียกขวัญหรือพิธีมงคลอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงสุขภาพที่ดีและแข็งแรง