Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 844 ข้อมูล

New Heart New World 2 นคร ลิมปคุปตถาวร

นคร ลิมปคุปตถาวร เจ้าของโครงการสวนผักคนเมือง ผู้ใช้ธรรมชาติจาการทำการเกษตรยั่งยืนสู่การตื่นรู้เพื่อตนเองและผู้อื่น จากคนที่ชอบอยู่กับตนเอง ไม่ชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับใคร ๆ เริ่มเปลี่ยนมุมมองในการชีวิต  จากเรื่องง่าย ๆ ของการปลูกผักเพื่อกินเอง สู่ประโยชน์และความสุขที่ได้รับนอกเหนือจากผักที่ปลูก คือ การมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากได้กินผักปลอดสารเคมีที่ใส่ใจดูแล , การปล่อยวาง รู้ทันความคิดของตนเอง เมื่อได้ทำเกษตรในสวน  และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ว่าเราต้องอยู่อย่างพึ่งพาตนเอง พึ่งพาผู้อื่นได้ พึ่งพากันและกัน นั่นคือ ทักษะของชีวิตในความเป็นจริง

New Heart New World 2 พระอาจารย์ชยสาโร

มีคนเคยตั้งคำถามว่า เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติติธรรมคืออะไร ? พระชยสาโร กล่าว่ามีอยู่ในบทสวดมนต์อยู่แล้ว “...เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดกาลนาน...” แล้วเราทุกคนต้องทำอย่างไรจึงจะมีประโยชน์ มีความสุข ไม่ใช่เป็นความสุขที่คนอื่นบอกให้เรามี บอกว่ามันคือประโยชน์ ทุกวันนี้เราเที่ยวแต่ไปรู้เรื่องชาวบ้านเขา แต่ไม่เคยรู้จักตนเองเลย ว่า เราจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างไร ไม่มีใครทำให้เรามีความสุขได้  แม้แต่คนที่รักเราที่สุด คนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเราก็คือตัวเราเอง จะสุขจะทุกข์อยู่ที่เรา  ว่าจะใช้ชีวีตอย่างมีสติ เพื่อเกิดปัญญาได้อย่างไร จงอยู่กับ “ปัจจุบัน” ใช้เป็นห้องเรียน ในการฝึกและเรียนรู้ชีวิต บริหารเวลาที่มีเท่ากันทุกคน ปล่อยวางความกังวล ใช้ชีวิตอยู่กับสติทุกลมหายใจ

New Heart New World 2 คามิน เลิศชัยประเสริฐ

คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปิน ผู้ค้นหาความจริงของชีวิต ผ่านงาน “ศิลปะ” ที่สามารถสะท้อนความจริง-ความดี-ความงาม ที่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน เพียงแต่บางครั้งเราหลงลืมมันไป ทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนเป็นสัจจะ ศิลปะสามารถสื่อสารความเป็นจริงของมนุษย์ได้ดีที่สุด เพราะเป็นความจริงที่ปราศจากทัศนคติครอบงำ ศิลปินกับคนดู เมื่อเสพงานศิลป์จะมีความจริงที่ค้นพบแตกต่างกัน  ทุกวันนี้คนเราทุกข์เยอะ  เพราะยึดมั่นในความจริงที่ปรุงแต่ง  เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็ทุกข์  ไปติดกับกับ “อดีตที่เป็นความทรงจำ” และ “อนาคตที่ปรุงแต่งขึ้น” จนหลงลืมความจริงในจริง ณ ขณะปัจจุบัน ที่เราทุกคนต้องมองโลกตามความเป็นจริง ณ ขณะนี้ อย่างมีสติ

New Heart New World 2 มาโนช พุฒตาล

มาโนช พุฒตาล  นักจัดรายการวิทยุ /นักเขียน  ผู้ตื่นรู้ในชีวิตจากการป็นคอลัมนิสต์  “คู่สร้างคู่สม”  สื่อที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเครื่องมือ “การทูตอย่างละเมียดละไม หรือ soft diplomacy”  ซึ่งก็คือการทูตระหว่างประชาชนกับประชาชน  ที่ไม่ต้องอาศัยโครงสร้างหรือระบบใดทางสังคมเลย มีเพียงความจริงใจต่อกัน  สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้ จากประสบการณ์การเดินทางที่ผ่านมา ทำให้ได้สัมผัสชีวิตและความเป็นจริง  จึงค้นพบว่า “คนที่ทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำอย่างสม่ำเสมอ” ย่อมมีคุณค่าไม่แตกต่างกับคนที่ยิ่งใหญ่เลย  แม่ครัวที่ทำอาหารให้คนอื่นได้กินอย่างเอร็ดอร่อย ก็เก่งไม่เพียงนักดนตรีชื่อดังระดับโลกที่เล่นเพลงไพเราะให้คนฟังแล้วมีความสุข

New Heart New World 2 ธนญชัย ศรศรีวิชัย

เปิดเมือง เปิดใจ มาสร้างภูมิคุ้มใจ ต้อนรับชีวิตวิถีใหม่

เปิดเมือง เปิดใจ ต้อนรับ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่จะไม่เหมือนเดิม นอกจากสุขภาพกายที่ยังคงต้องระมัดระวังกันต่อไป สุขภาพใจก็ละเลยไม่ได้เช่นกัน ชวนสร้าง "ภูมิคุ้มใจ" ไว้ต้อนรับวิถีชีวิตใหม่ให้มีความสุข โดยมี 4 หมวดกิจกรรม ให้เลือกลองทำ #ปรับชีวิตเปลี่ยนโหมดใจ ให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ ต้องมีสติเสมอ ใช้โอกาสนี้ฝึกเรียนรู้ พัฒนาจิตใจให้ดีและแข็งแรงขึ้นได้ #ใคร่ครวญโลกภายใน แม้วันนี้จะออกนอกบ้านได้ แต่การเดินทางภายในยังคงสำคัญ ยุคหลังกักตัวอยู่บ้าน วิกฤตโควิดได้สอนอะไรเรา อะไรสำคัญกับชีวิต ความคิดและความรู้สึกของเราส่งจะผลต่อชีวิตใหม่นี้อย่างไร #สานใจในความสัมพันธ์ - ชีวิตวิถีใหม่จะแตกต่างไปจากเดิม เช่น เราไม่อาจใกล้ชิดกันได้เท่าเดิม ไม่อาจใช้เวลาร่วมกันได้นานเหมือนเช่นเคย แต่มีหลายวิธีที่อยากแนะนำที่จะช่วยสานความสัมพันธ์ได้ แม้กายจะห่างไกลกัน #สรรค์สร้างใจสู่ความสงบ - ชีวิตวิถีใหม่ อาจทำให้รู้สึกแปลกแยก กังวล เครียด แต่ยังมีข้อแนะนำดีๆ ที่จะช่วยให้เราอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขและนำความสงบมาสู่ชีวิตวิถีใหม่ได้ไม่ยาก

ศรัทธาในการตื่นรู้ - อ.ประมวล เพ็งจันทร์

คลิปบันทึกเสียงจากงานเวิร์คชอป ภาวนาตามวิถี โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ที่จะสร้างศรัทธาแห่งการตื่นรู้ เปิดมุมมองทางความคิดในการมองโลกรอบด้าน ทั้งโลกภายนอกและโลกภายในอย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เข้ามากระทบกับการดำเนินชีวิตของเราด้วยความมีสติ ด้วยความเชื่อมั่นและมีศรัทธาในการดำเนินชีวิต รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ หนึ่งในธรรมชาติเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ พวกเราทุกคนโปรดมีความรู้สึกว่า พวกเรามีบุญที่สั่งสมไว้มากมาย จนเพียงพอแล้วที่จะได้สัมผัสกับความงดงามของชีวิตที่เราถือครองอยู่ โปรดมีความเชื่อมั่นว่า เรามีความสุขเหลือเกินที่ได้มีชีวิตนี้ และได้มีวันนี้ และเราจะมีความสุขเช่นนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันต่อไป จาก ภาวนาตามวิถี อ.ประมวล เพ็งจันทร์ 6 มีนาคม 2559

32 ตัวชี้วัดว่าคุณ ตื่นรู้ หรือยัง

คลิปวิดีโอที่จะชี้วัดว่าเรา “ตื่นรู้”  รึยังและคุณสมบัติของผู้ “ตื่นรู้” มีอะไรบ้าง ซึ่งการ “ตื่นรู้” นี้จะช่วยให้เราหันกลับมาสำรวจความคิดและตัวตนของเรา ให้เกิดสติและใช้สตินั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการมองโลก เพื่อให้เรามีมุมมองที่เปิดกว้าง มองทุกอย่างตามความเป็นจริง เข้าใจตัวเราและคนรอบข้างในสังคมมากขึ้น เมื่อเรา ”ตื่นรู้” ชีวิตของเราจะมีความสุข มีจิตเมตตา มองโลกและใช้ชีวิตร่วมกับทุกสรรพสิ่งด้วยความเข้าใจมากขึ้น พบ 32 ข้อ ตัวชี้วัดว่า “ตื่นรู้” มากแค่ไหน โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ส่วนหนึ่งจากเนื้อหาใน ภาคที่ 3 Awakening จาก หนังสือ New Heart New World 3 : หัวใจตื่นรู้ Guide Book สู่ความสุขที่แท้จริงเล่มแรก ที่เปิดเผย 7 ลำดับขั้นสู่การตื่นรู้

หัวใจตื่นรู้ คือ อะไร - New Heart New World 3

New Heart New World 3 : พ่อผาย สร้อยสระกลาง

พ่อผาย สร้อยสระกลาง ผู้ใหญ่บ้าน กับมุมมองการ ”ตื่นรู้” ที่ได้จากห้องเรียนในธรรมชาติและจากการดำเนินชีวิตตามรอย..พ่อ ด้วยการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งความพอเพียงนี้ ได้ทำให้พ่อผายค้นพบปรัชญาในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวและค้นพบศักยภาพในตัวตน โดยพ่อผายได้นำคุณค่าและศักยภาพเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และเกิดมูลค่าสูงสุด "ต้องมีสติสัมปชัญญะ สติคือมองอนาคตแล้วก็มองไปทางหลัง อดีตที่ผ่านมาทำอะไรบ้าง อนาตจะทำอะไรบ้าง" "พ่อบอกว่า ลูกท่องให้ได้นะ กินอิ่ม นอนอุ่น อยู่ดี หนี้หมด เท่านี้เอง วิชาเศรษฐี พ่อคือใคร พ่อคือในหลวงนี่แหละ พ่อของกระหม่อม แค่นี้เอง เดินตามรอยพ่อ" พ่อผาย สร้อยสระกลาง ผู้ใหญ่บ้าน

New Heart New World 3 : พระไพศาล วิสาโล

New Heart New World 3 : นันท์ วิทยดำรง

คุณ นันท์ วิทยดำรง นักเขียน กับกระบวนการทางความคิด เรื่องราวส่วนประกอบที่ทำให้เรากลายมาเป็นเราจนถึงทุกวันนี้ การสืบค้นจิตใจของมนุษย์และการบันทึกความรู้สึกของตัวเอง เพื่อให้เรากลับมาอยู่กับตัวเอง สำรวจ สังเกตและทบทวนความคิดของเรา ที่เป็นตัวก่อให้เกิด ”อัตตา” ความอยาก การตัดสินผู้คน รวมไปถึงการฝึกปล่อยวาง ลดละตัวตนและรู้เท่าทันความคิดของเรา ซึ่งการรู้เท่าทันความคิดของเราจะเป็นตัวช่วยให้เรามีความสุขกับชีวิต มีจิตใจที่อ่อนโยนและเข้าใจสรรพสิ่งในธรรมชาติมากขึ้น "ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องกลับมาอยู่กับตัวเอง จะอยู่กับการเคลื่อนไหวของตัวเองก็ได้ จะอยู่กับใจของตัวเองก็ได้ มันทำให้เราเห็นกระบวนการการเกิดของมัน พอเราเห็นกระบวนการการเกิดของมัน ชำนาญๆขึ้น เราก็จะชำนาญการละวางมันง่ายขึ้น รู้ทันมันง่ายขึ้น ผมไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้มันไม่มีอารมณ์ ไม่ได้ไม่โกรธไม่อะไร แต่เรารู้สึกว่ามันไวขึ้น มันง่ายขึ้น มันมาน้อย มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแล้ว" นันท์ วิทยดำรง นักเขียน