Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 831 ข้อมูล

New Heart New World 2 ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

ในมุมมองของชาวทิเบต “ทุกชีวิตคือแม่ของเรา” และสิ่งนี้ได้สอนให้เรารู้จักถ่อมตน เห็นคุณค่าของผู้อื่นและทุกชีวิตมากขึ้น New Heart New World 2 ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่กับการละทิ้งบทบาทและตัวตนสู่การออกเดินทางแสวงบุญในประเทศทิเบต ด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ไปตลอดทางจนถึงที่หมาย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สอนให้รู้จักการละทิ้งตัวตนและเห็นคุณค่าของทุกชีวิตที่เป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นครูทางธรรม รวมถึงยังเป็นแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การค้นพบเส้นทางแห่งธรรมและชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยศรัทธาที่หล่อเลี้ยงชีวิต

New Heart New World 2 มกุฏ อรฤดี

ในเมื่อสังคมเต็มไปด้วยความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียม สิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนในสังคมได้ คือ ความรู้ ยิ่งเราอ่านหนังสือมากเรายิ่งรู้มาก ยิ่งได้ท่องเที่ยวในโลกกว้างมากขึ้น หนังสือเป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดกว้างให้เราออกไปสำรวจและเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในโลกภายนอกโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินมากมายในการเดินทาง New Heart New World 2 คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ คุณ มกุฏ อรฤดี ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ผีเสื้อ กับการตระหนักรู้ต่อสังคมและการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมโดยใช้หนังสือเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลง จากจุดเล็กๆ ที่เริ่มได้จากตัวเรา ด้วยเจตนาที่มุ่งมั่นและตั้งใจ

นกกะปูดตาแดง

ทำไมเพื่อนๆ ของนกกะปูด ถึงได้ตาแดงตาคล้ำกันไปหมด? นกกะปูดสงสัย อ๋อ! เป็นเพราะเล่นมือถือกันทั้งวันอย่างไรล่ะ! นกกะปูดตาแดง นิทานภาพสะท้อนสถานการณ์การใช้สื่อในยุคปัจจุบันที่ให้ทั้งข้อคิดในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและการบริหารเวลาการใช้สื่อในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ตัวสื่อนิทานมีสีสันที่สวยงามและมีเนื้อเรื่องที่เข้าถึงง่ายเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยขึ้นไป ที่พ่อแม่ คุณครู และผู้ดูแลเด็กเองสามารถหยิบสื่อนิทานเรื่องนี้มาสร้างกิจกรรมร่วมกันกับเด็กๆ ได้ นอกจากจะเป็นการปูพื้นฐานและเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัลให้แก่เด็กๆ แล้ว ยังเป็นการได้ใช้เวลาดีๆ ที่มีคุณภาพร่วมกัน นิทานคำกลอนบอกเล่าเรื่องราวความขี้สงสัยของเจ้านกกะปูดตาแดง เมื่อเพื่อน ๆ ชาวนกต่างก็ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์กันจนตากลายเป็นสีแดง แล้วเจ้านกกะปูดจะช่วยเหล่าเพื่อนพ้องได้ไหมละนี่... มาหาคำตอบในวีดีโอนิทานนี้เลย