Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "สื่อแนะนำ" พบ 18 ข้อมูล

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

หนังสือสรุปผลงานวิจัย 3 เรื่อง เพื่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสื่อยุคดิจิทัล ในรูปแบบที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ประกอบไปด้วย 1. งานวิจัยประเด็นข้อเสนอนโยบายของหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมต่อประเด็นการแข่งขันอีสปอร์ตในประเทศไทย 2. งานวิจัยประเด็นการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสำหรับเด็กเยาวชนในต่างประเทศและแนวทางสำหรับประเทศไทย และ 3. งานวิจัยประเด็นการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กผ่านสื่อเฟซบุ๊กของสำนักข่าวออนไลน์ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนตระหนักและรู้เท่าทันสื่อในโลกยุคดิจิทัลอย่างทันท่วงที

เปิด 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาส ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

การ์ตูน กระต่ายอวกาศ

'กระต่ายอวกาศ' เป็น 1 ในผลงานจากโครงการหนังสือนิทานภาพและการ์ตูนชุด 'ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล' เรื่องราวของครอบครัวกระต่ายที่อยู่อาศัย ณ ดาวดวงหนึ่งในกาแล็คซี่อันกว้างใหญ่ ก็ยังมิวายได้รับอิทธิพลจากโฆษณาออนไลน์ ในวันเกิดของลูกกระต่าย ป๊ากระต่ายอยากจะเซอร์ไพร้ส์ลูกด้วยหุ่นยนต์ตัวใหม่ที่โฆษณาลดราคาออนไลน์ แต่พอซื้อมาสินค้ากลับไม่เหมือนโฆษณา จนทั้งป๊าและลูกน้อยเกือบต้องกลายเป็นกระต่ายทอด เรื่องราวสนุก ๆ ผูกเรื่องอย่างทันสมัย อารมณ์ขำขันในยุคโฆษณาออนไลน์ จะจับหัวใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้เพลิดเพลินติดตามไปได้ตลอดทั้งเรื่องอย่างไม่เบื่อหน่ายเลย