ประเภทสื่อ
The Reading อ่านสร้างสุข โดย ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ EP.3
The Reading อ่านสร้างสุข โดย ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ EP.3
8 พฤษภาคม 2564
โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

นิทานภาพเรื่องเม่นหลบฝน โดย ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ ที่ได้รับรางวัลและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา เม่นหลบฝนเป็นนิทานภาพที่ไร้ตัวหนังสือแต่สามารถพูดคุยและเล่าเรื่องให้เด็กๆ เข้าใจได้ ด้วยการใช้ภาพและสัญลักษณ์ในหนังสือสื่อสารกับเด็กและด้วยภาพในนิทานจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กฝึกเปล่งคำพูดออกมาและยังเปิดกว้างให้เด็กๆ ได้หัดจินตนาการตามภาพ หนังสือนิทานภาพประเภทไร้ตัวหนังสือนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการฝึกให้เด็กมีพัฒนาด้านทักษะทางภาษาและการพูด รวมถึงฝึกการใช้ความคิดและเปิดกว้างทางจินตนาการของเด็กได้อย่างสร้างสรรค์ 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การอ่านสร้างสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  8 พ.ค. 2564
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ดาวน์โหลด (42.8 MB)