ประเภทสื่อ
Intrapreneur for Change เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง
6 สิงหาคม 2562
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
Intrapreneur for Change เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

Intrapreneur for Change 4 เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง เป็น E-Magazine ที่เกาะติดชีวิต 4 Intrapreneur ใน 4 พื้นที่ คือ องค์กรขอนแก่นนิวสปิริต  จ.ขอนแก่น, สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จ.ลพบุรี, สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข จ.พังงา และมูลนิธิบ้านครูน้ำ จ.เชียงราย เพื่อถอดบทเรียนการทำงานของ 4 Intrapreneur  ที่ร่วมเดินบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังสร้างสรรค์ เน้นการทำงานกับชาวบ้านและชุมชน พร้อมขับเคลื่อนภาคชุมชน สังคม และธุรกิจเพื่อสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีสุขภาวะที่ดีทั้ง กาย ใจ และปัญญา

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  6 ส.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (29 MB)