ประเภทสื่อ
Intrapreneur for Change ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
31 สิงหาคม 2561
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
Intrapreneur for Change ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur for Change ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

หนังสือ Intrapreneur for Change: ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ และการเรียนรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ของ Intrapreneur หรือคนตัวเล็กหัวใจใหญ่  จาก 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี เชียงราย ขอนแก่น และพังงา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาและมองเห็นโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาที่ได้ร่วมทำงานกับผู้นำในพื้นที่ครั้งนี้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านวิธีการเขียนเชิงเรื่องเล่า โดยภารกิจการเปลี่ยนแปลงเมืองและชุมชนนั้น ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมด้านสุขภาวะทางปัญญา และก่อให้นวัตกรรมทางสังคม ภายใต้การนำ ‘โครงการผู้นำแห่งอนาคต’ ที่ได้รับกรสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  31 ส.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (66.5 MB)