ประเภทสื่อ
Ignore โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Ignore โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 ตุลาคม 2561
โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

ปัญหาการเพิกเฉยต่อการค้าประเวณีเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในสังคมไทย ไม่เว้นแม้แต่ในสถาบันการศึกษา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และทัศนคติของคนในสังคม ทางกลุ่มจึงต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสื่อสารกับชุมชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
 • ปี พ.ศ. :
  24 ต.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC
บทความอื่นของภาคี ดูทั้งหมด

บทความอื่นของภาคี

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC

ดูทั้งหมด
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (78.5 MB)