ประเภทสื่อ
365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข
365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข
30 พฤศจิกายน 2560
โดย สื่อเด็กสร้างสุข
24
ถูกแชร์ทั้งหมด
365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข
365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข
365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข
365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข
365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข
365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข

รายละเอียด

คู่มือรวบรวมกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย ให้คุณครูอนุบาลและผู้ดูแลเด็กสามารถนำไปประยุกต์สร้างกิจกรรมได้หลากหลาย ภายในเล่มแบ่งหมวดหมู่กิจกรรมและสื่อที่เหมาะกับการพัฒนาร่างกาย สังคม การอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และพิเศษด้วย 9 กิจกรรมตามรอยพ่อ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 บูรณาการไปกับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้อย่างสนุกและลงตัว

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  30 พ.ย. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  สื่อเด็กสร้างสุข
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (23.9 MB)