ประเภทสื่อ
3 ดีสร้างสุข ตอน ภูมิดีมีสุข
3 ดีสร้างสุข ตอน ภูมิดีมีสุข
27 กุมภาพันธ์ 2560
โดย สื่อเด็กสร้างสุข
3
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

คลิปแอนิเมชั่น ชุด 3 ดีสร้างสุข ตอน ภูมิดีมีสุข ทุกวันนี้เด็กๆ จะเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่ง จำเป็นที่ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและผู้ใหญ่ใกล้ชิด จะต้องสร้างภูมิดีให้กับเด็กๆ ซึ่งคำว่าภูมิดีนี้ ไม่ได้หมายความเพียงแค่ภูมิปัญญาทางความรู้ แต่หมายถึงภูมิความรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม เท่าทันตนเอง เด็กที่มีภูมิที่ดี จะช่วยคุ้มครองป้องกันให้เขาเติบโต ดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  27 ก.พ. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  สื่อเด็กสร้างสุข
ดาวน์โหลด (114.7 MB)