ประเภทสื่อ
3 ดีสร้างสุข ตอน พื้นที่นี้ดีจัง
3 ดีสร้างสุข ตอน พื้นที่นี้ดีจัง
27 กุมภาพันธ์ 2560
โดย สื่อเด็กสร้างสุข
2
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

คลิปแอนิเมชั่น ตอน พื้นที่นี้ดีจัง เด็กๆ ต้องการพื้นที่ในการเติบโต พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมดุล ผู้ใหญ่จำเป็นต้องเปิดพื้นที่ให้เด็ก ให้เขาได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัย อิสระ สร้างสรรค์ พื้นที่ดีเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ พื้นที่ดีจะเกิดขึ้นได้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  27 ก.พ. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  สื่อเด็กสร้างสุข
ดาวน์โหลด (7.5 MB)