ประเภทสื่อ
3 ดีสร้างสุข ตอน ปฐมวัยสร้างสุข
3 ดีสร้างสุข ตอน ปฐมวัยสร้างสุข
27 กุมภาพันธ์ 2560
โดย สื่อเด็กสร้างสุข
6
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

คลิปแอนนิเมชั่นชุด 3 ดีสร้างสุข ตอน ปฐมวัยสร้างสุข เนื้อหาเจาะลึกถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีความสุขด้วยหลักการ 3 ดี ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี หากคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูเข้าใจถึงความหมายของ 3 ดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยทำให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีสุขภาวะครบทุกมิติ ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  27 ก.พ. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  สื่อเด็กสร้างสุข
ดาวน์โหลด (17.8 MB)