ประเภทสื่อ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ
30 พฤศจิกายน 2560
โดย สื่อเด็กสร้างสุข
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ

รายละเอียด

เด็กเล็ก ๆ ก็มีสังคมเหมือนกัน สังคมแรกของเด็กปฐมวัยคือครอบครัว ต่อจากนั้นคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล สังคมทั้งสองนี้จะเป็นสะพานที่มั่นคงให้เด็ก ๆ ก้าวสู่การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเรียนรู้ คือการใช้สื่อกับเด็กวัยนี้ที่มีความพิเศษไม่เหมือนวัยอื่น ๆ สื่อธรรมชาติ สื่อหนังสือ จะใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  30 พ.ย. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  สื่อเด็กสร้างสุข
ดาวน์โหลด (25.4 MB)