ประเภทสื่อ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ
30 พฤศจิกายน 2560
โดย สื่อเด็กสร้างสุข
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ
10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ

รายละเอียด

ปฐมวัยเป็นจุดเริ่มแรกของการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะร่างกายและจิตใจ วัยนี้เด็ก ๆ จะเรียนรู้ด้วยการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจ ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการตามวัยที่ถูกต้องเหมาะสม ในอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันคือ วัยนี้คือวัยของการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ สิ่งที่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจที่สุดก็คือ อ้อมกอดอันอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ เพราะฉะนั้น นี่คือโอกาสทางในการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้กับเด็ก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  30 พ.ย. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  สื่อเด็กสร้างสุข
ดาวน์โหลด (24.2 MB)