ประเภทสื่อ
โควิดกับการตื่นรู้
โควิดกับการตื่นรู้
7 เมษายน 2563
โดย โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (มูลนิธิสหธรรมิกชน)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

ก่อนหน้านี้ เราใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขบนบทบาทวิถีแห่งความเร่งรีบ แต่โลกก็ต้องหยุดชะงักลง เพราะเกิดปรากฏการที่ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยผู้คนสวมใส่หน้ากากอนามัย ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ผู้คนต่างล้มตายกันราวกับใบไม้ร่วง โควิดกับการตื่นรู้ บทความสร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ ด้วยข้อคิดจากธรรมะ ที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดตนเองและยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกล้วนแล้วไม่อาจหนีพ้นกฏเกณฑ์ความจริงของธรรมชาติไปได้

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  จิตตปัญญา สุขภาวะทางปัญญา
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  7 เม.ษ. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  บทความ
 • ภาคี :
  โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (มูลนิธิสหธรรมิกชน)
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (0.4 MB)