ประเภทสื่อ
โครงการอบรมสมุดเบาใจ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการอบรมสมุดเบาใจ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ
29 มีนาคม 2562
โดย เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
โครงการอบรมสมุดเบาใจ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการอบรมสมุดเบาใจ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการอบรมสมุดเบาใจ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการอบรมสมุดเบาใจ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการอบรมสมุดเบาใจ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ

รายละเอียด

โครงการอบรมสมุดเบาใจสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นกระบวนการกิจกรรมเตรียมความพร้อมและส่งเสริมสุขภาพรูปแบบในเชิงป้องกันก่อนที่จะถึงเวลาวิกฤตสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้ผู้ที่สมัครได้รับการเกื้อกูลให้ได้มีโอกาสในการสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Advance care plan หรือ Living will โดยใช้สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือและผู้สูงอายุนำความรู้ที่ได้นั้น กลับไปพูดคุยกับครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพทัศนศติที่ดีต่อการเตรียมพร้อมสำหรับความตายและการดูแลตนเองและครอบครัวในระยะท้ายของชีวิต

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  29 มี.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
ดาวน์โหลด (1 MB)