ประเภทสื่อ
โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย
โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย
29 มีนาคม 2562
โดย เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย
โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย
โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย
โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย
โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย
โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย

รายละเอียด

โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพชีวิตและความตาย เป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุมชนกรุณา โดยมีจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมสำหรับคนในครอบครัวให้ได้สื่อสารกัน เพื่อเข้าใจทัศนคติต่อชีวิตและความตาย อีกทั้งได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่การดูแลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีในช่วงท้ายของชีวิต ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เช่น การแต่งนิทาน วาดภาพสีน้ำ และการพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตและความตายผ่านตัวละครในนิทาน

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  29 มี.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
ดาวน์โหลด (4.8 MB)