ประเภทสื่อ
แผ่นพับแนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน
แผ่นพับแนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน
22 กรกฏาคม 2562
โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
แผ่นพับแนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน
แผ่นพับแนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน
แผ่นพับแนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน
แผ่นพับแนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน
แผ่นพับแนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน
แผ่นพับแนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน

รายละเอียด

สื่อแผ่นพับ เพื่อให้แนวทางปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและศักยภาพให้กับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 6 ปี) อย่างบูรณาการ นำเสนอแนะแนวให้ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กด้วยความมหัศจรรย์ของหนังสือภาพหรือนิทาน

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การอ่านสร้างสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  22 ก.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ดาวน์โหลด (6.4 MB)