ประเภทสื่อ
แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม
แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม
30 พฤษภาคม 2562
โดย เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม
แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม
แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม
แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม
แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม
แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม

รายละเอียด

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและจากไปอย่างสงบ เราไม่อาจฝากภาระการดูแลที่สำคัญเช่นนี้ไว้เฉพาะแต่เพียงบุคลากรสุขภาพเท่านั้น การดูแลชีวิตช่วงท้ายเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือตามศักยภาพและความถนัด ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติมิตร หรือกลุ่มสัมคมต่างๆ หลักสูตรอบรมชุมชนกรุณาเล่มนี้ มีเนื้อหาในการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณา เริ่มจากความหมายของความกรุณา เพื่อสร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  การเผชิญความตายอย่างสงบ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  30 พ.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  เผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful death)
ดาวน์โหลด (2.4 MB)