ประเภทสื่อ
เยียวยาปมชีวิต เพื่ออิสรภาพภายใน
เยียวยาปมชีวิต เพื่ออิสรภาพภายใน
1 ธันวาคม 2562
โดย โครงการพัฒนาภาวะการนำเพื่อสุขภาวะอันยั่งยืนของสังคมด้วยพุทธกระบวนทัศน์
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
เยียวยาปมชีวิต เพื่ออิสรภาพภายใน
เยียวยาปมชีวิต เพื่ออิสรภาพภายใน
เยียวยาปมชีวิต เพื่ออิสรภาพภายใน
เยียวยาปมชีวิต เพื่ออิสรภาพภายใน
เยียวยาปมชีวิต เพื่ออิสรภาพภายใน

รายละเอียด

โรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ที่ปรากฏให้เห็นทางกายภาพ ที่จริงแล้ว บางสาเหตุของอาการมีที่มาจากปมที่ฝังลึกในจิตใจ และปมเหล่านี้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่สร้างความกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรง จนส่งผลให้ร่างกายสร้างปฏิกิริยาตอบโต้ หรือ เกราะป้องกันตัว เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับอดีต อาจจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบความผิดปกติต่างๆ ทางร่างกาย หรือ รูปแบบนิสัยบางอย่าง แต่กลไกทางสมองของมนุษย์เองก็มีศักยภาพในการเยียวยารักษาตัวเองได้เช่นกัน เพราะกายกับจิตมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว การเยียวยารักษาปมที่ฝังในจิตใจจึงต้องเริ่มจากการฝึกฝนให้ตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ ละทิ้งความคิดที่สร้างอคติ ยอมรับตัวตนและการช่วยเหลือจากผู้อื่น เพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์และการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  จิตตปัญญา สุขภาวะทางปัญญา
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 ธ.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  โครงการพัฒนาภาวะการนำเพื่อสุขภาวะอันยั่งยืนของสังคมด้วยพุทธกระบวนทัศน์
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (1.6 MB)